Acasă Administrație Vultureşti. Europubele și saci menajeri la fiecare gospodărie

Vultureşti. Europubele și saci menajeri la fiecare gospodărie

79

Recent a fost semnat contractul de delegare a activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.
Contractul a fost încheiat între Comuna Vulturești și S.C B.C.A VIO SERVICE S.R.L, cu sediul principal în Drobeta Turnu Severin.
Colectarea se va face la interval de 14 zile, începând cu 01.04.2021, prețul fiind de 6 lei (cu T.V.A)/ persoană fizică/ lună. Fiecare gospodărie va fi dotată cu europubele și saci menajeri.
Conform HCL: „sunt scutiți de la plata taxei de salubrizare:
-scutirea de la plata taxei de salubrizare a persoanelor cu vârsta peste 80 de ani;
-scutirea cu 50% de la plata taxei de salubrizare a copiilor cu vârsta de până la 18 ani și studenților care fac dovada cu documente că sunt înscriși și frecventează unitatea de învățământ;
-scutirea de la plata taxei de salubrizare a persoanelor cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu gandicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;
-scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here