Acasă Actualitate ISU Olt, la ora bilanţului. În 2020, pompierii au intervenit la 12.211...

ISU Olt, la ora bilanţului. În 2020, pompierii au intervenit la 12.211 evenimente

74

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a desfășurat, marți, 02 februarie 2021, ședința de evaluare a activităților desfășurate în anul 2020. Din cauza pandemiei, evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, în prezența reprezentanților structurilor cu atribuții în managementul situațiilor de urgență de la nivelul județului Olt.

În anul 2020 activitatea de management resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, realizându-se o încadrare de 94,92 % a posturilor, pe fondul modificărilor survenite în dinamica resurselor umane.
În această perioadă 66 de cadre ale unităţii au urmat cursuri şi programe formative necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
Pentru concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale – sesiunea 2020, au depus cereri de înscriere un număr de 17 de candidaţi, din care au depus dosarul de recrutare în volum complet (8-Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti, 3-Academia Tehnică Militară, 3-Academia Forţelor Terestre).
Pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti – sesiunea 2020 au depus cereri de înscriere un număr de 29 candidaţi, din care 11 de candidaţi au depus dosarul de recrutare în volum complet.
O mare parte din activitatea specifică de management resurse umane a fost orientată pe lina prevenirii infecţiei personalului cu virusul SARS Cov-2, asfel:
Pe perioada stării de urgență și a stării de alertă au fost întocmite planuri de măsuri pentru reducerea riscurilor transmiterii infecției cu virusul SARS Cov-2, fiind ulterior completate cu alte modificări, în funcție de evoluția epidemiologică la nivel național. S-au transmis pentru însușire și aplicare măsurile privind prevenirea și reducerea transmiterii virusului SARS Cov-2 întregului personalul al unității şi în părţile care îi privesc şi personalului din cadrul instituţiilor care şi-au desfăşurat activitatea la nivelul inspectoratului (personal CJCCI şi Dispecerat Integrat).
Au fost achiziționate și distribuite măști de protecție respiratorie individuală, dezinfectant pentru suprafețe, dezinfectant pentru mâini, materiale igienico-sanitare, termometre non-contact, un termoscaner și mănuși de unică folosință, fiind dispuse masuri cu privire la folosirea acestora prin planuri de masuri proceduri, instruiri legislative.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

CENTRUL OPERAȚIONAL
Implementarea legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, armonizarea şi aplicarea în practică a acesteia, precum şi perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie, a reprezentat baza activităţii desfăşurate de Centrul Operaţional al I.S.U.Olt, în anul 2020.
Ca elemente de noutate, în anul 2020, putem menționa:
-coordonarea activităţii în cadrul C.J.C.C.I., care a fost activat permanent începând cu luna martie pentru sprijinirea gestionarii cât mai eficiente a riscului reprezentat de pandemia SARS Cov-2;
-coordonarea operaţională a Serviciului de Ambulaţă Judeţean Olt la pentru;
-gestionarea misiunilor specifice ca urmare a pandemiei SARS Cov-2, trasate instituţiei noastre.
-gestionarea în condiţii de siguranţă a misiunilor specifice altele de cele datorate pandemiei SARS Cov-2
În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2020 ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 12.211 evenimente astfel:
Pe tipuri de riscuri:
Incendii = 949 intervenţii;
Asistență persoane = 138 intervenții;
Ajutor medical de urgență = 4986 intervenții;
Alte situații de urgență = 2883 intervenții;
Salvări animale = 45 intervenții;
Protecția mediului = 75 intervenții;
Asigurare/ supraveghere = 70 intervenții;
Activități protecția comunităților = 2795 misiuni;
Exerciții tactice = 9 exerciții;
Deplasări fără intervenții, alarme false = 261 intervenții.

Din totalul evenimentelor, 5 intervenţii au fost în jud. Dolj şi 1 intervenţie pe teritoriul jud. Vâlcea.
Constatăm o creştere procentuală de 27,37 % faţă de anul 2019, în care s-a intervenit la 9587 de evenimente.
Raportat la domeniul de activitate, 112 incendii s-au produs la gospodării, anexe, bunuri ale populației, 236 incendii la domeniul public al statului, 43 incendii la domeniul privat român şi străin, iar 558 incendii s-au produs la vegetaţia uscată, mirişti etc.
Dintre principalele cauze care au dus la favorizarea incendiilor putem enumera :
Acţiune intenţionată = 23
Mijloace de încălzire = 16
Instalații electrice defecte = 118
Foc deschis în spații deschise = 85
Coș, burlan de fum defect = 49
Aparate electrice sub tensiune = 12
Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate 51 persoane, 33 adulţi şi 18 copii.
În anul 2020 echipajele SMURD au participat la 4986 intervenţii din care 4908 intervenţii de prim ajutor calificat şi 78 intervenţii la descarcerare. În urma acestora au fost asistate medical 6969 persoane din care 6660 adulţi şi 309 copii.
Pe parcursul anului 2020, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat la 281 intervenţii, din care 218 intervenţii au fost în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, iar la 63 intervenţii singure.
În anul 2020, ISU Olt prin dispeceratul integrat, a asigurat gestionarea a 27.558 apeluri de urgenţă specifice direcţionate de S.N.U.A.U. 112, şi monitorizarea a 2272 transporturi speciale.
S-au desfăşurat 9 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, la instituţii publice şi operatorii economici din raioanele de intervenţie, în cadrul tuturor acestora, urmărindu-se atât modul de intervenţie cât şi cooperarea cu celelalte forţe şi mijloace angrenate în intervenţia în situaţii de urgenţă.
Pe linia activităţilor operative specifice pandemiei SARS Cov-2 menționăm următoarele aspecte:

Începând cu data de 14.03.2020 la nivelul județului Olt a fost operaționalizat Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției cu reprezentanți din cadrul instiruțiilor cu atribuții în gestionarea epidemiilor, conform prevederilor punctului 20 din anexa 1 la HG 557/ 2016 privind managementul tipurilor de risc.
În cadrul acestuia au fost gestionate parţial sau total anumite evenimente, solicitări, activităţi specifice pentru reducerea impactului pandemiei la nivel judeţean astfel:
-situația epidemiologică la nivelul județului;
-aspecte privind carantinarea persoanelor sosite din vamă, în spațiile puse la dispoziție de diferiți operatori economici sau administrațiile locale din județ.
-transportul persoanelor menţionate mai sus, la spațiile de cazare.
-intervenţiile de asistenţă medicală prespitaliceasca COVID
-fluxul informaţional specific, interajudeţean, interjudeţean şi naţional
-relizarea unor baze de date specifice necesare managementului riscului
-coordonarea sau sprijinirea forţelor de intervenţie judeţene sau naţionale care au desfăşurat misiuni specifice pe teritoriul judeţului
În ceea ce priveşte situaţia operativă pe linia SARS Cov-2, în anul 2020 ISU Olt a participat la un număr de 5257 evenimente astfel:
Asistență persoane (afectate de virus) = 466 intervenții;
Misiuni de transport materiale medicale covid = 29 intervenții;
Misiuni de decontaminare = 779 intervenții;
Misiuni de dezinfecţii = 1297 intervenții;
Misiuni de informare preventivă = 2686 misiuni
În anul 2020, activitatea Misiuni Protecție Civilă s-a planificat, organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Principale direcţii de acţiune şi obiectivele care au constituit sarcinile şi atribuţiunile prioritare în activitatea compartimentului au fost următoarele:
•identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ;
•controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate materiale radioactive şi muniţie neexplodată;
•verificarea și propunerea spre avizare a planurilor de evacuare în situații de urgență;
•planificarea, pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor de alarmare publică la municipii, oraşe şi comune conform instrucţiunilor în vigoare.
Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt
Având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României, determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea ,,Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, a fost instituită prin Decret prezidențial, starea de urgență în România pe o durată 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020, aceasta fiind prelungită până în data de 15 mai 2020. Începând cu data de 16 mai 2020, pe teritoriul României a fost instituită starea de alertă.
În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, la nivelul județului Olt în perioada de referinţă, s-au desfășurat:
2 şedinţe ordinare conform ,,Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt”;
73 ședințe extraordinare ca urmare a manifestării unor situaţii de urgenţă, în cadrul cărora au fost abordate măsurile preventive şi operative în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă, emiţându-se un număr de 64 hotărâri privind următoarele aspecte:

Majoritatea convocărilor în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, în anul 2020, au avut pe ordinea de zi subiecte referitoare la prevenirea, limitarea și controlul eficient al cazurilor de infecție cu noul coronavirus.
Activităţi desfăşurate și măsuri întreprinse:
punerea în aplicare, la nivelul județului Olt, a măsurilor dispuse prin Dispozițiile Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.
 identificarea și stabilirea spațiilor pentru carantină în vederea cazării persoanelor care sosesc pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19.
 impunerea măsurii privind realizarea curățirii și dezinfecției locațiilor aflate în administrare, tuturor instituțiilor publice.
informarea cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului, afișarea în locurile publice a materialelor transmise de autoritățile județene;
sprijinirea autorităților județene – Direcția de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, Serviciului Județean de Ambulanță Olt – în vederea identificării și luării măsurilor prevăzute de lege în cazul persoanelor suspecte a fi infestate cu noul Coronavirus 2019 – nCoV;
înființarea unui telefon permanent la nivelul Direcției de Sănătate Publică Olt care va asigura informațiile privind noul Coronavirus 2019 – nCoV ;
sprijinirea persoanelor aflate în izolare la domiciliu pe raza localităților, în vederea asigurării alimentelor și a altor necesități de trai pe perioada izolării;
constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile a localităților, în vederea punerii în aplicare a măsurilor ce se impun;
constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile a localităților județului;
suspendarea activităților didactice organizate în modalitatea ,,față în fațăˮ a unor clase sau unități de învățământ din județul Olt, pe o perioadă de 14 zile și desfăşurarea cursurilor în sistem online;
 reluarea activităților didactice în modalitatea ,,față în fațăˮ pentru clasele/ unitățile de învățământ ce au funcționat în sistem online;
 constituirea centrelor de vaccinare la nivelul județului Olt;
gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice;
 activarea punctelor medicale de prim ajutor și distribuire a apei potabile pentru populaţie pe timpul atenționărilor/avertizărilor de caniculă;
aprobarea transferului de locuinţe modulare uşoare conform solicitării primăriilor;
 aprobarea Rapoartelor de Sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, produse pe raza judeţului;
retransmiterea informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor hidrometeorologice, acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă. În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, au fost transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență un număr de 286 informări/atenţionări/avertizări hidrometeorologice, după cum urmează:
•informări meteorologice – 39;
•atenţionări hidrometeorologice Cod Galben – 236;
•avertizări hidrometeorologice Cod Portocaliu – 11.
Pe parcursul perioadei analizate au fost întocmite/actualizate şi aprobate următoarele documente:
Planul Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;
Planul de măsuri pentru sezonul estival pe anul 2020 al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt;
Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pe anul 2021;
Planul de măsuri pentru sezonul rece 2020-2021 al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt;
Planul Județean de Răspuns la Situații de Urgență Nucleară sau Radiologică al Județului Olt;
Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi a Grupurilor de Suport Tehnic;
Baza de date cu numerele de telefon ale primarilor, viceprimarilor, secretarilor şi şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din localităţile judeţului Olt.

INSPECŢIA DE PREVENIRE
Control şi activităţi preventive
Efectiv activităţile de control 2020 s-au materializat prin 972 controale şi 18 audituri de supraveghere a persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Au fost evaluaţi 593 operatori economici , 367 instituţii și 12 localităţi . În urma acestor controale preventive, au fost identificate 2751 deficienţe de la legislaţia în domeniul situaţiilor de urgenţă și a legislației sanitare privind prevenirea răspândirii virusului SARS CoV-2 , din care 142 deficiente fiind soluţionate pe timpul controalelor.
În anul 2020, au fost controlate 24 obiective de patrimoniu obiective de patrimoniu dintre care 15 lăcaşe de cult, 3 clădiri de cultură, 4 unităţi de învăţământ, 2 construcţii îngrijire copii/bătrâni/ persoane cu dizabilităţi.
În cadrul activităţilor de informare preventiva pentru anul 2020, direcţiile principale de acţiune au cuprins informarea cetatenilor privind protejarea si comportarea în cazul unei situatii de urgenţă, incendii, cutremure, inundaţii.
De-a lungul anului s-au desfasurat mai multe campanii de informare ale IGSU in parteneriat cu E-On si Delgaz Grid printre care :
Campania „Nu tremur la cutremur”
Campania ,,RISC” – ,,Siguranta nu e un joc de noroc“ care se desfasoara pe mai multe areale astfel: Scapă de coșmarul intoxicațiilor cu gaze, Cum să plasezi detectoarele de gaz și incendiu pentru siguranța familiei tale, Nu lăsa viața să devină o amintire. Spune nu improvizațiilor, Renunță la improvizații cât mai ai timp!, Nu deveni victima neglijenței!, Improvizațiile și suprasolicitarea instalațiilor electrice generează 170 victime/an, Curăţă şi repară coşul de fum !, Nu-ţi lăsa copiii singuri în casă!, Scăpările de gaze îţi pot distruge viaţa şi locuinţa. Respectă întotdeauna regulile de siguranţă!
Avizare/autorizare în domeniul securităţii la incendiu/protecţiei civile
În ceea ce priveşte analiza şi verificarea documentaţiilor tehnice/documentelor în vederea emiterii actelor specifice de autoritate sau a punctelor de vedere de specialitate, personalul compartimentului avizare/autorizare a analizat un număr de 589 solicitări, fiind soluţionate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
În domeniul securităţii la incendiu au fost înregistrate un număr de 585 solicitări, fiind soluţionate astfel:
-86 avize de securitate la incendiu;
-76 respingeri cereri de obținere a avizelor de securitate la incendiu;
-15 adrese de comunicare documente lipsă/necesare obținerii avizului de securitate la incendiu;
-29 autorizaţii de securitate la incendiu;
-21 respingeri cereri de obținere a autorizaţiilor de securitate la incendiu;
-17 adrese comunicare documente lipsă/necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu;
-94 adrese de comunicare privind neîncadrarea unor obiective de investiţii în categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
-182 puncte de vedere/informări privind necesitatea/obligativitatea obţinerii de către solicitanţi a avizelor sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu precum şi asupra unor documentaţii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
-41 adrese comunicare prezentă/participare în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor;
-3 petiţii soluționate privind activitatea de avizare/autorizare în domeniul securităţii la incendiu;
-21 solicitări sunt în curs de soluţionare.
Privind activitatea desfășurată în teren a structurii de avizare-autorizare, pe lângă un număr de 50 de controalele efectuate, în vederea fundamentării deciziei de emitere sau respingere a autorizaţiilor de securitate la incendiu, în limita timpului alocat, au mai fost desfăşurate următoarele activităţi:
-2 controale la obiective de investiţii pe timpul derulării lucrărilor de investiții din cele 25 planificate, restul fiind sistate din cauza contextului epidemiologic;
-15 audituri de supraveghere la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
-41 participări în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivele care se încadrează în categoriile stabilite conform legii;
-46 de participări în comisiile tehnice de specialitate (Comisii de Analiză Tehnică – CAT, Comisii Special Constituite – CSC) care funcţionează în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului prin intermediul mijloacelor electronice.

PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR
Pe linia pregătirii personalului propriu s-a depus un efort continuu ca activitatea să se desfăşoare în condiţii de siguranţă. O prioritate a fost instruirea şi pregătirea personalului pentru a interveni fără a se expune infectării.
O altă activitate importantă a fost reprezentată de realizarea unei informări preventive a populaţiei asupra masurilor de protecţie ce trebuie respectate de aceştia pentru prevenirea infectării, astfel:
-s-au desfăşurat misiuni de informare preventivă în obiective aglomerate,
-s-a solicitat acestor agenţi economici să retransmită a mesajului preventiv prin distribuirea de pliante, postarea unor afişe, rularea unor mesaje audio
-diseminarea unor mesaje audio cu ajutorul tehnicii de intervenţie prin organizarea unor misiuni dedicate sau la întoarcerea de la intervenţii
În cadrul programului ,,Salvator din pasiune”, a fost organizată o serie de pregătire a voluntarilor în luna martie 2020, serie la care s-au înscris 23 de voluntari. Activitatea de voluntariat ,,Salvator din pasiune” a fost întreruptă în perioada martie – noiembrie în vederea prevenirii infectării cu virusul SARS Cov-2 a personalului şi voluntarilor, fiind reluată în luna decembrie.Tot începând cu luna decembrie au fost încheiate 27 contracte de voluntariat cu studenţi ai facultăţilor de medicină, aceşta au desfasurat activităţi în cadrul Spitalelor COVID Slatina, Caracal şi Balş
ACTIVITATEA LOGISTICĂ
Activitatea logistică a avut ca obiectiv primordial asigurarea materială a structurii, concomitent cu gestionarea legală a resurselor avute la dispoziţie.
Astfel, prin corelarea optimă a actului decizional şi modalităţile de finalizare a acestuia, s-au asigurat, în limita fondurilor alocate, atât mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor specifice, cât şi condiţiile de echipare, cazare a efectivelor şi depozitare a tehnicii de intervenţie.
În anul 2020 au fost primite de la I.G.S.U., o autospeciala pentru descarcerare, un autoturism Dacia Duster, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare-descărcare și un container logistic al intervenției cu echipamente individuale de protecție.
În anul 2020 s-a semnat contractul şi a început execuţia lucrării pentru obiectivul de investiții “Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și subunitate de ambulanță în comuna Dobroteasa”, valoarea investiției fiind de 7.516.799,05 lei.
În prezent Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică şi energetică Clădire Administrativă 48-106-01 – Detaşament de Pompieri Caracal”, este aprobată, a fost semnat Contractul de finanţare, cod SMIS:126943, a fost alocat bugetul proiectului şi a fost aprobată „Fişa proiectului”, au fost achizitionate serviciile de publicitate, serviciile de achizitie expert tehnic si expert financiar, urmand a fi desfasurata procedura simplificată de achizitie contract de lucrari „Reabilitare termică şi energetică Clădire Administrativă 48-106-01”.
Una din principalele direcţii de acţiune a Serviciului Logistic a fost orientată spre asigurarea stocurilor si materialelor necesare gestionării activităţilor de reducere a efectelor pandemiei Covid – 19 atat la nivel instituţional cât şi la nivel judeţean şi naţional, astfel:
Cu sprijinul Consiliului Județean Olt, unitatea a fost dotată cu 8 termometre cu infrarosu.
Au fost desfăşurate un număr de 29 de misiuni de ridicare echipament individual de protecţie, materialele igenico-sanitare şi substanţe dezinfectante de la Depozitul de rezerve proprii Mizil.
Suplimentar, în baza solicitărilor efectuate de instituţie prin intermediul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost achiziţionate de către Consiliul Judeţean Olt şi distribuite la I.S.U.J Olt cu titlu gratuit produse medicale de strictă necesitate:
-Combinezon DT117 ;
-Vizieră protecţie ;
-Mânuşi protecție biologică;
-Acoperitor pantofi risc biologic (protecţie botosi)
-Mască FFP2 (cu supapa activă);
-Mască chirurgicală 3 pliuri ;
-Mânusi chirurgicale risc biologic (Simperguard) ;
-Dezinfectant pentru instrumentar ;
-Săpun lichid ;
-Dezinfectant suprafeţe ;
-Dezinfectant de mâini gel 330ml ;
-Filtru Ego pentru izoletă Biobag ;
-Filtru P3 pentru izoletă Biobag ;
-Termometru infrarosu ;
-Calorifer electric .

Alte activități/acțiuni relevante desfășurate în anul 2020

•pentru îmbunătățirea activității instituției, cu fonduri de la Consiliul Județean Olt, unitatea a fost dotată cu obiecte de inventar în valoare totală de 100.000 lei și mijloace fixe în valoare totală de 240.000 lei. De asemenea, au fost alocați 450.000 lei pentru repararea tehnicii de intervenție achiziționată prin intermediul Asociației de Dezvoltare S-V Oltenia şi prestarea de servicii cu caracter operativ.
•pentru îmbunătățirea timpului de răspuns în zona de nord a județului au fost întreprinse demersurile necesare pentru înființarea unui punct de lucru în Comuna Dobroteasa. În anul 2020 s-a semnat contractul şi a început execuţia lucrării pentru obiectivul de investiții “Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și subunitate de ambulanță în comuna Dobroteasa”, valoarea investiției fiind de 7.516.799,05 lei.
•pentru reducerea deficitului de spații de garare, au fost întreprinse demersuri către consiliile locale care au în proprietate imobilele în care își desfășoară activitatea Gărzile de Intervenție ale inspectoratului. Urmare a acestor demersuri, au început lucrările pentru construcția unui Garaj cu o suprafață de 200 mp la Garda de Intervenție Vișina, iar în anul 2020 a fost recepţionat garajul.

COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ
În vederea gestionării tuturor tipurilor de riscuri cu arie de manifestare pe teritoriul judeţului Olt, inspectoratul a acţionat permanent pentru o cooperare proactivă cu structurile de management al situaţiilor de urgenţă, la toate nivelurile.
Aspectele practic aplicative ale acestor documente au fost evidenţiate pe timpul acţiunilor comune executate şi a celor 12.211 intervenţii în anul 2020.
La nivelul judeţului Olt, cooperarea interinstituţională pentru gestionarea evenimentelor generate de manifestarea pandemiei, este bine organizată, toate instituţiile cu responsabilităţi în identificarea soluţiilor şi limitarea şi înlăturarea efectelor, au acţionat cu celeritate pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite în scopul asigurării sau restabilirii stării de normalitate.
Este de menţionat faptul că, la nivel interinstituţional, a fost dezvoltat şi aplicat un mod de acţiune bine coordonat, fundamentat pe relaţionarea directă şi un mod de lucru în echipă.
Tot în acest context, putem sublinia şi buna colaborare cu reprezentaţii mass-mediei, care au prezentat cu acurateţe, şi în mod obiectiv principalele acţiuni desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă şi pentru gestionarea pandemiei.

Articolul precedentSchimbare majoră în conducerea Primăriei Izbiceni
Articolul următorLa Caracal. Reţinut pentru că a încălcat ordinul de protecţie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here