Acasă Actualitate Comunicat de presă – GAL INIMA ROMANTIULUI

Comunicat de presă – GAL INIMA ROMANTIULUI

69

 

 

 

 

Asociatia GAL INIMA ROMANTIULUI anunta prelungirea perioadei de depunere a fiselor de proiecte in cadrul APELULUI DE SELECTIE POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1. pana la 09.02.2021 ce se organizeaza in cadrul proiectului „Sprijin pentru functionarea GAL INIMA ROMANATIULUI la implementarea SDL”, cod SMIS 123791 – Contract de finantare nr. POCU/390/5/1/12379, POCU 2014-2020, AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Valoarea bugetului alocat apelului POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1 este de 4.324.600,00€ din care 4.319.600,00€ finantare din POCU (ajutor financiar nerambursabil). Pentru prezentul apel de selectie, la nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 101.000 euro.

Fisele de proiecte ce vor fi selectate de catre GAL INIMA ROMANATIULUI vor fi supuse verificarii AM POCU / OIRPOSDRU SV OLTENIA si vor putea fi transmise via Mysmis in cadrul apelului de selectie specific, APELUL DE PROIECTE – Componentă 1 – Apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Data închiderii apelului in sistemul Mysmis: 31 Dec 2021 16:00:00.
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE.

Fisele de proiecte vor putea fi depuse spre evaluare la ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI in perioada 09.12.2020 – 09.02.2021, zilnic de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00. Dosarul va contine documentele precizate in Ghidul Solicitantului si Anexe, public pe site-ul www.galinimaromanatiului.ro / www.primariacaracal.ro. Informatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al GAL din Cuza Voda, nr. 8, municipiul Caracal, jud. Olt, telefonic la 0764 722 223 sau via email transmitand o solicitare la gal.inimaromanatiului@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here