Acasă Actualitate AJOFM Olt. Absolvenţii de liceu, promoţia 2020, vizaţi

AJOFM Olt. Absolvenţii de liceu, promoţia 2020, vizaţi

59

Conform legislaţiei în vigoare, data limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, a ABSOLVENŢILOR DE LICEU PROMOŢIA 2020 CARE NU AU PROMOVAT EXAMENUL DE BACALAUREAT este 28 iulie 2020. Neînregistrarea până la această dată atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj, se arată în comunicatul AJOFM Olt.
Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca la AJOFM Olt, sunt urmatoarele:
– act de identitate (copie şi original);
– act de studiu sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii (copie + original);

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgăneşti Olt.

Absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat se pot inregistra in evidentele AJOFM Olt in termen de 60 de zile de la data de 1 a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma, dacă în cuprinsul acesteia nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.
Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt inregistrati la AJOFM Olt si nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(500 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here