Acasă Actualitate ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

37

ANEXA 5.J
la procedură

ANUNŢ PUBLIC
privind decizia etapei de încadrare

      POPESCU MARIUS titular al proiectului «AMENAJARE, REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLADIRE EXISTENTĂ DIN CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ ȘI SOCIAL CULTURALA ÎN AGROPENSIUNE», anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „AMENAJARE, REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLADIRE EXISTENTĂ DIN CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ ȘI SOCIAL CULTURALĂ ÎN AGROPENSIUNE”, propus a fi amplasat în Curtisoara, T 13/1, P 1, jud. Olt,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, Nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here