Acasă Actualitate Contract important, semnat de Compania de Apă Olt

Contract important, semnat de Compania de Apă Olt

120

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS – 133612 „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Olt în perioada 2014 – 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 4 contracte de servicii din cadrul proiectului, respectiv CS1 “Asistenţa Tehnică pentru Managementul Proiectului” a fost semnat la 30.04.2020.
Contractul de servicii CS1 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, Consorţiului S.C. Ramboll South East Europe S.R.L. si Obrien & Gere Engineers INC. Valoarea contractului este de 2.784.625,08 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeana şi 13% constituie co-finantare naţională si 2% constituie co-finantare Buget Local. Durata de execuţie a Contractului este de 39 luni.
Contractul CS1 constă în prestarea de servicii specifice pentru managementul proiectului, astfel:
a) Activitatea 1 – Suport in Managementul Proiectului
b) Activitatea 2 – Suport in Managementul Financiar al Proiectului
c) Activitatea 3 – Activitati de Publicitate a proiectului
d) Activitatea 4 – Actualizarea Master Planului judetean
e) Activitatea 5 – Sprijin in delegarea de gestiune
f) Activitatea 6 – Activitati specifice finalizarii si inchiderii proiectului

Obiectivul POIM în judeţul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM – protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here