Acasă Politic Senatorul Siminica Mirea, proiect legislativ pentru abrogarea unei obligaţii

Senatorul Siminica Mirea, proiect legislativ pentru abrogarea unei obligaţii

252

Printre semnatarii „Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015, cu modificări şi completări” se află şi senatorul Siminica Mirea.

„Un model de bună practică întreprinsă de Statul român este reprezentat de facilitarea
interacţiunii între instituţiile statului şi persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum şi a entităţilor fără personalitate juridică, prin încetarea obligativităţii ştampilării contractelor,
declaraţiilor, cererilor etc. în relaţia cu autorităţile publice. Acest demers reprezintă un prim pas spre modernizarea şi simplificarea raporturilor ce se stabilesc între subiectele de drept
menţionate anterior, dar nu suficient. Pentru o reală facilitare a acestor interacţiuni şi pentru
consolidarea efectivă a relaţiei dintre cetăţean şi administraţia publică, este esenţială eliminarea obligativităţii aplicării ştampilei pe documentele emise sau solicitate de către cea din urmă. La ora actuală, ştampila nu mai reprezintă un garant indeniabil al veridicităţii actelor, dată fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurată. Ea trebuie să fie înlocuită cu alte metode de identificare, un exemplu în acest sens fiind semnătura electronică. La această concluzie a ajuns şi Uniunea Europeană, care a început demersurile pentru reducerea birocraţiei în toate statele membre, adoptând în anul 2016 un regulament în acest sens.
Astfel, la propunerea Comisiei din 2013, a fost eliminată apostila pentru recunoaşterea autenticităţii documentelor oficiale de tipul certificatelor de naştere, căsătorie, parteneriat civil ş.a.m.d. S-a constatat că obligativitatea autentificării actelor prin folosirea apostilei generează costuri şi obstacole în activitatea cetăţenilor şi nu reprezintă neapărat un mijloc eficace de garantare a veridicităţii acestor documente.”, se arată în motivarea proiectului.

Iniţiatorii îşi propun modificarea şi completarea articolului V din lege şi a câtorva alineate prin care obligativitatea aplicării ştampilei de către persoane fizice, juridice şi de drept privat se abrogă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here