Acasă Politic Marius Iancu, semnatar al unei legi privind înfiinţarea Instituţiei pentru promovarea valorilor...

Marius Iancu, semnatar al unei legi privind înfiinţarea Instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale „Regele MIHAI I”

99

Deputatul Marius Iancu se află printre semnatarii unei legi privind înfiinţarea unei instituţii ce va purta numele Regelui Mihai I, care va avea ca obiect promovarea tradiţiilor, memoriei naţionale şi a tuturor celor care se implică în viaţa socio-culturală a ţării.
„Este recunoscut faptul că Monarhia a avut o contribuţie însemnată la consolidarea statului român modern. Astăzi, ea este păstrătoare a tradiţiilor naţionale şi valoarilor statului român modern
şi promotoare a dezvoltării României, beneficiind de un prestigiu ridicat, pe care îl pune, în mod
statornic, în slujba naţiunii române. Aceasta are o activitate susţinută, fiind o parte esenţială a societăţii româneşti, fiind recunoscută public ca simbol. Ea desfăşoară angajamente publice numeroase, în ţară şi în străinătate, în sprijinul României, al comunităţilor locale, al instituţiilor sale, precum şi al organizaţiilor private cu scopuri meritorii. În ciuda acestor împliniri, în prezent, nu există nicio bază instituţională prin care statul să faciliteze activităţile publice specifice. In considerarea caracterului de interes public al majorităţii activităţilor de anvergură realizate, este dezirabilă crearea posibilităţii de finanţare a acestora şi din fonduri publice, ca şi a aparatului administrativ afectat îndeplinirii lor. Principalul loc de desfăşurare a activităţilor prevăzute în municipiul Bucureşti este Palatul Elisabeta. De aceea, este dezirabilă consacrarea Palatului Elisabeta ca sediu al unei instituţii dedicate acestor activităţi. Propunerea legislativă prezentată propune înfiinţarea unei instituţii numită «Instituţia pentru promovarea valorilor naţionale Regele MIHAI I», ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar. Activitatea Instituţiei va consta în crearea şi dezvoltarea de programe şi proiecte în vederea promovării tradiţiilor, obiceiurilor şi simbolurilor naţionale, a persoanelor şi realizărilor de valoare din domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv şi economic, promovării unor evenimente cu semnificaţie istorică şi a unor programe de dezvoltare pe termen mediu şi lung, dezvoltării socio-culturale, sportive şi educaţionale pe plan local, regional, naţional si international, recunoaşterii meritelor şi susţinerii elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, pentru a atinge excelenţa şi promovării imaginii Romaniei, investitiilor și turismului, artei, ştiinţei, educaţiei şi a monumentelor istorice faţă de personalităţi, investitori şi instituţii din străinătate. Instituţia va avea ca sediu, în administrare, Palatul Elisabeta. Propunerea legislativă încadrează predictibil activitatea publică a Instituţiei şi stabileşte o metodă constituţional validă de numire a Directorului acesteia.
Între obiectivele de utilitate publică ale activităţii Instituţiei se numără promovarea realizărilor de
valoare din domeniul economic, precum şi a potenţialului turistic şi investiţional al României faţă de personalităţi, investitori şi instituţii similare din străinătate. Ca atare, impactul macroeconomic nu poate fi decât pozitiv, prin încurajarea economiei naţionale.
Impactul economic asupra mediului de afaceri va fi de asemenea pozitiv, deoarece prin efectul legii
se vor putea multiplica acţiunile publice de promovare a producătorilor, produselor, serviciilor şi
meşteşugurilor româneşti, devenite de tradiţie.”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here