Acasă Actualitate Garda de Mediu Olt, inspecţii şi amenzi

Garda de Mediu Olt, inspecţii şi amenzi

135

În perioada 1-30 noiembrie 2017, Garda de Mediu Olt a efectuat 88 inspecţii – 39 planificate şi 49 neplanificate. Au fost verificate diverse activităţi. S-au constatat mai multe fapte de natură contravenţională aplicând cinci amenzi în valoare de 102.000 lei. Neconformităţile constate, în urma controalelor efectuate în această perioadă, au fost: nerespectarea obligaţiei prevăzute de art.94, alin. 1, lit. g din OUG 195/2005 privind protecția mediului, pentru că nu a realizat în totalitate şi la termen măsurile impuse prin actele de control anterioare, în sensul că nu a finalizat lucrările de relocare a deșeurilor depozitate în afară perimetrului propus pentru închidere fapta pentru care a fost aplicată amenda în valoare de 50.000 lei și emiterea notificării către APM Olt cu propunerea suspendării acordului de mediu; nerespectarea obligației prevăzute de art. 59, alin. 1 din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, de a lua toate măsurile ce se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosfera, în sensul că emisiile provenite din procesul de topire turnare deșeuri de aluminiu se evacuau prin neetanseitatile din perețîi halei întrucât instalația de epurare nu funcționa iar coșul de evacuare era dezafectat, fapta pentru care a fost aplicată amendă în valoare de 15.000 lei; nerespectarea obligației prevăzute de art.61, alin. 1, lit. a din legea 211/2011 privind depozitarea deșeurilor, în sensul că, nu a asigurat eliminarea finală a deșeurilor municipale generate pe rază localității Scornicești și acestea au fost depozitate pe un teren neamenajat, fapta pentru care a fost aplicată amendă în valoare de 20.000 lei; nerespectarea obligației prevăzute de art. 59, alin.1, din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, de a se supune tuturor cerințelor legale de a nu elimina în atmosfera emisii fugitive nedirijate, fapta pentru care a fost aplicată amendă în valoare de 15.000 lei; nerespectarea obligației prevăzute de art. 13, alin. 1 din Legea 212/2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, în sensul că, a desfășurat activități de colectare, tratare, dezmembrare vehicule scoase din uz făra să obțînă autorizație de mediu, fapta pentru care a fost aplicată sancțiune contravenţională în valoare de 2.000 lei. În această perioada au fost soluţionate un număr de şapte reclamăţii în special în zonele rurale. Nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here