Acasă Actualitate Se caută poliţişti! Sesiune de admitere după pensionările din sistem

Se caută poliţişti! Sesiune de admitere după pensionările din sistem

168

Marţi, 7 noiembrie, la sediul IPJ Ol t a avut loc o conferinţă de persă care a avut ca temă măsurile organizării unei noi sesiuni de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I., în luna ianuarie 2018. Candidaţii la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I., sesiunea ianuarie 2018, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; să nu aibă antecedente penale și să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ; să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic numai în cazul candidaților declarați „admis” la concurs. Pentru sesiunea ianuarie 2018, Cifrele de şcolarizare aprobate sunt:1300 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, din care 16 romi, 10 alte minorităţi; 300 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 6 romi, 3 alte minorităţi;
Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi până la data de 05.12.2017, de luni până joi între orele 09.00 – 12.00 şi 13.00 – 14.30 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu nr.19.
Mai multe informaţii la adresa: https://ot.politiaromana.ro/ro/admitere-2018

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here