Acasă Actualitate ALRO Slatina susţine învăţământul profesional dual. Primii elevi sunt în practică!

ALRO Slatina susţine învăţământul profesional dual. Primii elevi sunt în practică!

241

ALRO Slatina s-a preocupat mereu de forţa de muncă tânără, care îi va înlocui pe seniorii companiei. Astfel, ALRO a răspuns favorabil proiectului de învăţământ profesional dual de la Colegiul Tehnic Metalurgic şi s-a creat prima clasă a acestui tip de învăţământ. Luni, 6 noiembrie a.c., compania a semnat cu cei 27 de elvi ai clasei, contractele individuale de instruire practică pentru elevii de la clasa de învăţământ profesional dual de la Colegiul Tehnic Metalurgic. Elevii au la dispoziţie două ateliere, amenajate chiar într-o hală de producţie. De asemenea, beneficiază şi de o sală de curs modernă şi o masă caldă. Nu în ultimul rând, li s-au pus la dispoziţie echipamentul de protecţia muncii şi rechizite specifice tipului de sarcină.
O altă facilitate, care îi bucură pe elevi, e că ei nu fac doar o simplă practică, ci vor lucra efectiv şi vor fi remunraţi cu suma de 400 lei pe lună – 200 de lei vin de la stat şi 200 lei reprezintă contribuţia ALRO.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehniccu următoarele caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţialiangajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unuicontract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prinpregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celeiacordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelulunităţii de învăţământ partenere.
Învăţământul dual se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şicompetenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionalede nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Dezvoltarea competențelor cheieeste abordată în contextul formării profesionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here