Acasă Actualitate Directorul ANIF, olteanul Florin Barbu, la masă cu premierul Sorin Grindeanu

Directorul ANIF, olteanul Florin Barbu, la masă cu premierul Sorin Grindeanu

1417

Oltul are, la București, profesioniști

La Palatul Victoria, luni, 10 aprilie 2017, prim-ministrul Sorin Grindeanu s-a întîlnit cu Florin Ionuț Barbu – directorul general al ANIF (Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare), dar și cu reprezentanţi de la Apele Române. Tema principală s-a axat asupra soluțiilor de reducere a efectelor schimbărilor climatice, respectiv a înlăturării pagubelor cauzate de fenomenele extreme, precum inundații, viituri, alunecări de teren, secetă.

Inundațiile şi excesul de umiditate al zonelor joase au impus îndiguiri şi desecări pe suprafețe ce depășesc 3,1 milioane ha, din cele 4 milioane ha necesare. Pe cca. 215.000 ha rețeaua de canale de desecare a fost completată şi cu o rețea de drenaj închis. Există 763 de stații de pompare, din care 443 sunt funcționale. Eliminarea excesului de apă şi apărare împotriva inundațiilor prin lucrări de desecare – drenaj asigură condiții favorabile de utilizare a terenurilor agricole prin lucrări de colectare, transport şi evacuare a apelor în exces. Amenajările de desecare-drenaj au fost realizate cu precădere în Lunca şi Delta Dunării, pentru introducerea în producţie a terenurilor scoase prin îndiguire de sub influenţa inundaţiilor Dunării, în Transilvania şi Banat pentru eliminarea excesului de umiditate, precum şi pe terenurile amenajate pentru irigaţii, în scopul realizării condiţiilor de control a umidităţii solurilor şi prevenire a degradărilor secundare. Amenajările de desecare-drenaj contribuie la întoarcerea în circuitul economic a terenurilor degradate de acţiunea unor factori naturali sau antropici. În acest context, amenajările de desecare – drenaj sunt lucrări publice, de interes naţional.

Directorul ANIF are soluții pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Florin Ionuț Barbu şi premierul Sorin Grindeanu au discutat, în cadrul întâlnirii, despre posibilitatea de finanțare din fonduri europene a unor lucrări de îmbunătățiri funciare – desecare și drenaj – ce urmează să fie realizate la nivel național, pentru a fi reduse efectele schimbărilor climatice. La iniţiativa directorului ANIF, şeful executivului consideră că este necesară includerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare printre beneficiarii eligibili ai Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 5.  ANIF va permite accesarea acestor finanțări pentru investiții în infrastructura de îmbunătățiri funciare din bani europeni, care se află la dispoziţie pentru astfel de proiecte.
„Din păcate, ultimii ani ne-au arătat că investițiile insuficiente în infrastructura împotriva inundațiilor, precum și în rețeaua de irigații, ne fac vulnerabili în fața fenomenelor naturale extreme. Avem la dispoziție bani europeni, pe care îi putem folosi în această direcție”, a spus Sorin Grindeanu după întâlnire.


Documentul care stă la baza schimbării sistemul de îmbunătăţiri funciare
„În urma analizei efectuate la nivelul documentelor oficiale emise pentru perioada de programare 2014-2020 a Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, dorim să vă supunem atenţiei necesitatea includerii Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) printre beneficiarii eligibili ai Axei Prioritare 5, includere susţinută de prevederile legislative în vigoare în conformitate cu care ANIF este una dintre autorităţile responsabile de desfăşurarea acţiunilor finanţate în cadrul Axei Prioritare 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor şi anume:
– Măsuri non-structurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de schimbările climatice (în special inundaţii şi secetă), completate prin proiecte de infrastructură (amenajarea cursurilor râurilor, îndiguiri etc.);
Investiţii pentru combaterea-eroziunii de suprafaţă şi adâncime a solului;
Dezvoltarea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă a serviciilor profesioniste şi voluntare”.

Aşa începe adresa trimisă de directorul ANIF, Florin Ionuţ Barbu, premierului României, Sorin Grindeanu, referitoare la posibilitatea Agentiei Nationale de Îmbunătăţiri Funciare de a accesa fonduri nerambursabile în cadrul POIM, Axa PrioritarĂ 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul specific (OS) 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice. Document care l-a determinat pe premier să îl invite pe Brbu la discuţii.

Prima acţiune, din cele trei prezentate anterior, care prevede măsuri non-structurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de schimbările climatice (în special inundaţii şi secetă), completate prin proiecte de infrastructură (amenajarea cursurilorm râurilor, îndiguiri etc.), include şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi şi desecări, măsuri care cad în atribuţiile ANIF în conformitate cu Legea Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138 / 2004. Cu toate acestea printre beneficiarii eligibili ai Axei Prioritare 5 nu se regăseşte şi ANIF, care în conformitate cu Legea Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138 / 2004 are în administrare amenajări de desecare – drenaj, ci doar Administraţia Naţională „Apele române” şi autorităţi responsabile cu monitorizarea şi avertizarea situaţiilor meteorologice şi cu managementul situaţiilor de criză.

În document, ANIF a prezentat câteva informaţii care întăresc necesitatea includerii instituţiei în lista beneficiarilor eligibili în cadrul POIM 2014 – 2020:
„Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare şi pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localitătilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice.
Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind mai multe categorii de lucrări, aşa cum sunt acestea definite prin Legea nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2, alin. (2), printre care şi «desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor».
În acest context, în cele ce urmează dorim să subliniem importanţa investiţiilor în lucrările de reabilitare/modernizare a amenajărilor de desecare – drenaj din administrarea ANIF, necesitatea şi oportunitatea realizării acestor lucrări fiind descrise detaliat în Nota de fundamentare pe care o puteţi regăsi ca anexă la prezenta adresă, document care evidenţiază clar motivele pentru care ANIF ar trebui inclusă pe lista beneficiarilor eligibili în ceea ce priveşte măsurile non-structurale bazate pe desecări, pentru obţinerea unei finanţări europene în acest domeniu. De asemenea, în documentul anexat puteţi regăsi şi prezentarea succintă a amenajărilor de desecare – drenaj din administrarea ANIF, precum şi starea tehnică actuală a infrastructurii de desecare – drenaj.”

Nota de fundamentare prezentată în document relevă, în principal, rolul amenajărilor de desecare – drenaj din administrarea ANIF pentru înlăturarea efectelor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase, principalele probleme ale amenajărilor de desecare – drenaj, necesitatea şi oportunitatea modernizării/reabilitării sistemelor de amenajărilor de desecare – drenaj, precum şi impactul scontat al finanţării lucrărilor de desecare – drenaj.

În cazul accesării unor surse de finanţare externe, activităţile ANIF vor fi orientate către reabilitarea staţiilor de desecare cu echipamente noi, fiabile cu randament crescut şi cu un
consum energetic mic, care va contribui la reducerea consumurilor energetice şi evitarea deprecierii capacităţii productive a solului; intervenţii calificate şi prompte în fazele de apărare împotriva inundaţiilor pentru prevenirea pericolelor şi calamităţilor naturale; sprijinirea deţinătorilor de teren în vederea executării lucrărilor specifice amenajărilor de desecare – drenaj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here