Acasă Administrație Ce discută, ce votează, azi, consilierii locali ai Slatinei

Ce discută, ce votează, azi, consilierii locali ai Slatinei

233

Astăzi, 24 august 2016, pe Dealul Grădişte din Slatina, consilierii locali ai reşedinţei de judeţ se vor reuni în cadrul unei şedinţe ordinare. Aceştia au de votat 24 de puncte pe ordinea zi. Unul dintre cele mai important, dar şi controversat punct de pe ordinea de zi, face referire la „avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Olt şi aprobarea propunerilor de modificare a acestuia”.

În continuare, vă punem la dispoziţe ordinea de zi a şedinţei de astăzi:
– Proiect de hotărâre referitor la: modificare metodologie aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Slatina nr.95/02 aprilie 2015 referitoare la acordarea normei de hrană personalului Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală.
– Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina.
– Proiect de hotărâre referitor la: declararea de uz public a unor imobile-terenuri situate în intravilanul municipiului Slatina,cu acces din strada Crişan şi cu acces din strada Salcâmului şi includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, cu destinaţia de ”drumuri publice”.
– Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Slatina.
– Proiect de hotărâre referitor la: aderarea Municipiului Slatina la Convenţia primarilor privind clima şi energia şi asumarea angajamentelor ce îi revin.
– Proiect de hotărâre referitor la: proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din buget local,trecerii pe cheltuieli şi achitării sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli de judecată către
creditorul Marica Ilie cu domiciliul în Slatina,str.Cornişei, Bl.10, Sc.A, ap.53, jud.Olt.
– Proiect de hotărâre referitor la: proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din buget local,trecerii pe cheltuieli şi achitării sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli de judecată către pârâta Asociaţia de Proprietari nr.32 cu sediul în Slatina,b.dul A.I.Cuza, bl. CAM2, sc.B, ap.31, jud.Olt în solitar cu debitorul Nicula Penea cu domiciliul în Slatina, bl.CAM2, sc.B, jud.Olt.
– Proiect de hotărâre referitor la: constituire comisie de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.
– Proiect de hotărâre referitor la: constituirea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi aprobare regulament de funcţionare.
– Proiect de hotărâre referitor la: prelungire contract de închiriere locuinţă dee necesitate către doamna Obăcescu Carmen Mihaela pe o durată de 1 an,începând cu data de 10.08.2016.
– Proiect de hotărâre referitor la: prelungire contract de închiriere locuinţă dee necesitate către doamna Cibicencu Mariana pe o durată de 1 an, începând cu data de 09.08.2016.
– Proiect de hotărâre referitor la: numire comisie de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru funcţiile de membrii ai Consiliilor de Administraţie la societăţile comerciale/companii la care Unitatea Administrativ-Teritorială Slatina este autoritate publică tutelară.
– Proiect de hotărâre referitor la: încetarea de drept a contractului de concesiune nr.5/26.02.2009 încheiat între Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Slatina şi S.C. PANIRAL IMPEX S.R.L.
– Proiect de hotărâre referitor la: încetarea de drept a contractului de concesiune nr.70/01.11.2005 încheiat între Primăria municipiului Slatina şi S.C. CLARIDIN BAR S.R.L.
– Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din bugetul local,trecerii pe cheltuieli şi achitării sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli de judecată către parata Asociaţia de Proprietari nr.32 cu sediul în Slatina,B-dul A.I.Cuza, nr.13A, bl.FB15, sc.B,jud.Olt şi Dicu Ion cu domiciliul în Slatina, B-dul A.I.Cuza, bl.CAM2, sc.B, ap.30, jud.Olt.
– Proiect de hotărâre referitor la: acordarea de sprijin financiar Echipei ”Robcon 77”.
– Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către SC Uno Computers S.R.L. a terenului în suprafaţă de 118 mp situat în municipiul Slatina, strada Piteşti, adiacent imobilului nr. 88 A.
– Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către domnul Fulga Marian Viorel a terenului în suprafaţă de 2,82 mp, situat în municipiul Slatina, Aleea Lalelelor, adiacent blocului FA15A, sc.C, ap. 4.
– Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către doamna Ghiţurin Raluca a terenului în suprafaţă de 12,40 mp situat în municipiul Slatina,strada Trandafirilor,adiacent blocului 1, sc.A, Ap.2.
– Proiect de hotărâre referitor la: prelungire contract de închiriere locuinţă de necesitate către doamna Ilie Venera Roxana, pe o durată de 1 an, începând cu data de 10 .09.2016.
– Proiect de hotărâre referitor la: prelungire contract de închiriere locuinţă de necesitate către doamna Lunganu Ionela Andreea, pe o durată de 1 an.
– Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului ANL situat în municipiul Slatina, str.Armoniei,nr.4, bl.4, sc.A, ap.13, către doamna Lupu Olteanu Gheorghiţa.
– Proiect de hotărâre referitor la: desemnare membru titular şi membru supleant în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT – ECO”.
– Proiect de hotărâre referitor la: avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Olt şi aprobarea propunerilor de modificare a acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here