Acasă Politic Incredibil, pentru prima oară, la final de mandat. Şase deputaţi şi-au dat...

Incredibil, pentru prima oară, la final de mandat. Şase deputaţi şi-au dat mâna

792

Şase deputaţi de Olt, şi anume cei de la PSD: Daniel Bărbulescu, Dan Ciocan, Virgil Delureanu, Florin Iordache, Emil Moţ, Stănescu Alexandru, sunt iniţiatorii unui proiect de lege de modificare a modificare a Articolului 165 din Legea nr. 263/2010. Aceştia doresc ca, la calculul pensiei, să fie avute în vedere toate veniturile salariale efectiv încasate

În expunerea de motive aceştia precizează că, potrivit principiului contributivităţii, consacrat de art. 2 lit. C) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. Astfel, se impune ca la calculul pensiei să fie avute în vedere toate veniturile salariale efectiv încasate, cu privire la care au fost achitate contribuţiile individuale de asigurări sociale, independent de caracterul permanent sau nepermanent ale acestor venituri sau de lacunele legislaţiei în vigoare, precum şi venitul total realizat brut, din venituri permanente şi ocazionale dovedite cu acte. Propunerea legislativă prevede completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 în sensul enumerării sporurilor pentru condiţii speciale care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare. Aceste sporuri sunt incluse în categoria sporurilor cu caracter permanent, dar absenţa lor din textul legii a determinat neincluderea lor in baza de calcul a pensiei. În aceste condiţii, cei îndreptăţiţi să beneficieze de un drept căştigat au fost şi sunt nevoiţi să se adreseze instanţei de judecată pentru respectarea şi aplicarea principiului contributivităţii, statul este obligat să plătească diferenţele care rezultă, iar cei care nu se adresează justiţiei continuă să fie discriminaţi. Urgenţa promovării actului normativ în cauză este determinată de realizarea scopului avut în vedere de legiuitor, acela de a respecta în integralitate drepturile contribuabililor la fondul de asigurări sociale în conformitate cu toate celelalte acte normative incidente în materie. Modificarea propusă este menită să creeze un cadru legislativ coerent pentru stoparea consecinţelor determinate de interpretarea greşită a legii şi în vederea repunerii în drepturi a beneficiarilor. Faţă de cele prezentate, vă supunem spre dezbatere şi aprobare prezenta propunere legislativă, în procedură de urgenţă.

Astfel, Articolul 165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, iar după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins: „La determinarea punctajelor Iunare, se are in vedere venitul total realizat brut, din venituri permanente şi ocazionale dovedite cu acte”. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu următorul cuprins: „(41) Sporurile In condiţii speciale care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare sunt următoarele: sporul pentru lucru in subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie; indemnizaţia de zbor; sporul pentru condiţii grele de muncă; sporul pentru lucru sistematic peste programul normal; sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare”.

Articolul precedentHristos sau Candy Crush?
Articolul următorPe Ciocan, legea l-a dat afară din Casa de Sănătate Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here