Acasă Administrație Un pariu cu sine pentru o Corabie modernă. Deviza subscrisă a primarului...

Un pariu cu sine pentru o Corabie modernă. Deviza subscrisă a primarului Iulică Oane

286
 
 
O vatră străveche, în care dacii au trăit, în care, printre locuinţele şi clădirile moderne, se mai regăsesc ruinele cetăţii dacice Sucidava, capitala unde locuiau sucii, un trib geto-dacic. Tot aici, Constantin cel Mare a construit un pod, al cărui capăt există şi astăzi. Mai târziu, s-a format satul Corabia, dar necesitatea unor comercinaţi din Caracal de a exporta grâne i-a unit şi au adresat o petiţie domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Aceştia doreau clădirea unei noi schele în satul Corabia, localitate cu o bună poziţie la Dunăre şi transformarea acestui sat în oraş liber. Se propusese numele noului oraş: Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul a fost de acord, în mare parte, dar cu amendamentul ca localitatea să se numească Mircea, în memoria domnitorului Mircea cel Bătrân. Însă, totul a rămas ca mai înainte. Abia la 1871, prin Legea fondării oraşului Corabia, visul devine o realitate şi se oferă oraşului 500 de pogoane pentru construcţia de locuinţe şi utilităţi publice, precum şi edificarea noului port pe malul Dunării.
 
Etimologia toponimului „Corabia” nu necesită ample explicări, se poate deduce foarte uşor semnificaţia sa. Corabia, oraşul condus de primarul Iulică Oane, se află în plin proces de dezvoltare şi modernizare. Pe agenda primarului Corabiei se găsesc nume ale proiectelor care se află în curs de derulare sau care urmează. Vă prezentăm câteva dintre ele.
 
La Corabia, integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Unitatea teritorial-administrativă Corabia este partener în cadrul proiectului „Sistem de resurse şi instrumente pentru sprijinirea economiei sociale din Regiunile Vest şi Sud-Vest România”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”. Proiectul vizează: înfiinţarea a şapte structuri de economie socială (SES), în care vor activa, la început, 45 de angajaţi, din care 30 de persoane vulnerabile, şi acţiuni de formare/dezvoltare a resurselor umane pentru 264 de persoane.
 
Totodată, creează cadrul şi instrumentele utile dezvotării economiei sociale la nivel regional, pe lângă cele şapte SES-uri create în cadrul proiectului, impactul real şi cel pe termen mediu şi lung fiind, aşadar, mult mai ridicat. Valoarea proiectului este de 682.320, 20 lei, din care 17.467,39, contribuţia proprie. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile prin intermediul economiei sociale, în vederea dezvoltării capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, într-un cadru flexibil, modern şi inclusiv. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 264 de persoane, o sută fiind de etnie rromă, 50 cu dizabilităţi, 50 sunt tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 50 femei (în situaţii de risc) şapte manageri şi şapte contabili ai SES. La nivelul UAT (Unitate Administrativ-Teritorială) Corabia s-a înfiinţat un SRL cu caracter social, au fost instruite 50 de persoane şi au fost angajaţi: managerul, contabilul cu jumătate de normă şi patru persoane vulnerabile.
 
Aşezământ cultural, reabilitat: Casa de Cultură
O investiţie în cultură este o investiţie pentru viitor, pentru comunitate, lucru ştiut de autorităţile locale, care, împreună cu Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A., implementează reabilitarea Casei de Cultură a urbei de la Dunăre. Investiţia propusă se derulează în cadrul programului de reabilitare de sedii de aşezăminte culturale, derulată de MDRAP prin intermediul CNI. Valoarea acestui proiect este de 2.808.159,26 lei fără TVA.
Primăria Corabia găseşte oportună o astfel de investiţie, pentru că prin ea se relansează activitatea culturală la nivelul oraşului Corabia. La această clădire se au în vedere: reabilitarea subsolului, înlocuirea tencuielii acolo unde este cazul, realizarea unui grup sanitar pe sexe, care să deservească sala de spectacole, înlocuirea tâmplăriei şi multe altele.
Parterul va fi alocat exclusiv Muzeului de Etnografie şi Arheologie şi „Clubul Pensionarilor” din Corabia.
 
Parc modern pentru corăbieni
Pe agenda primarului Iulică Oane se mai află două proiecte: „Promovarea patrimoniului cultural şi turistic din oraşul Corabia prin modernizarea parcului cultural” şi „Lucrări de reamenajare a bazei sportive SAN SIRO”. Lucrările, care transformă în realitate primul proiect, au început în zona parcului din oraş. Se are în vedere infrasctructura parcului, realizându-se lucrări de sistematizare a aleilor parcului, înlocuirea elementelor de mobilier urban deteriorate şi învechite, desfiinţarea fântânii arteziene existente şi construirea unui nou foişor modern, un nou loc de joacă pentru copii, împărţit pe vârste, două WC-uri ecologice, măsuţe pentru şah sau alte activităţi socio-culturale, iluminat cu proiectoare dotate cu panouri solare pentru suplimentarea necesarului de energie electrică, amplasate în zona foişorului şi a aleii de acces în parc etc. Proiectul se desfăşoară prin „Programul Operaţional pentru Pescuit”, cu ajutorul Asociaţiei „Grupul Local – Prietenii Pescarilor Olteni” şi are o valoare de 1.288.968,08 lei.
Referitor la cel de-al doilea proiect, în prezent, baza sportivă nu este funcţională, iar gradul de degradare este unul avansat. Lucrările de reabilitare au ca scop să readucă în funcţionalitate actuala bază sportivă: reabilitarea clădirii existente Corp 1 şi amenajarea în interiorul ei a unei săli multifuncţionale, precum şi reabilitarea clădirii Corp 2 şi readucerea sa la funcţiunarea iniţială de scenă pentru susţinerea evenimentelor socio-culturale, refacerea terenului sportiv pentru diverse tipuri de activităţi sportive (fotbal, handbal, activităţi socio-culturale şi asigurarea posibilităţii de amenajare pe timp de iarnă a unui patinoar şi multe altele. Valoarea proiectului este de 1.299.829,12 lei, iar termenul de execuţie ale celor două proiecte este de şase luni.
 
Cetatea Sucidava, în circuitul turistic naţional
Primăria Corabia a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiectiv general creşterea potenţialului turistic al monumentului istoric Sucidava-Celei, aflat în prezent într-un accentuat proces de degradare, în vederea valorificării durabile şi integrării acestuia în circuitul turistic naţional. Valoarea totală a proiectului este de 14.606.552,53 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile este de 10.813.776,36 lei.
 
Iulică Oane: „Vreau să transmit corăbienilor să aibă încredere în mine şi în echipa pe care o conduc la nivelul primăriei!“
O administraţie care are pretenţii de a atinge standarde de civilizaţie optime bunului trai are mult de muncit, aşa cum face şi Primăria Corabia, care, prin diverse proiecte, doreşte să dezvolte şi să modernizeze urbea de lângă Dunăre. Primarul Corabiei, Iulică Oane, este modest, însă schimbările în bine, care se petrec în acel oraş de la sudul judeţului, sunt evidente.
 
„Realizările sunt evidente, dar nu suficiente. Prin toată munca pe care o depun, prin realizările mari sau mici, încerc să-i fac mândri pe corăbieni de primarul pe care l-au ales. Sunt realizări care satisfac nevoile şi cerinţele anumitor cartiere, sunt realizări care se văd şi se simt în tot perimetrul pe care-l administrez, sunt realizări de care era nevoie, scopul fiind acela de a deveni o comunitate modernă, funcţională, prosperă şi cu toţi să fim mulţumiţi de micuţa noastră urbe. În următorii ani, Corabia va deveni un adevărat oraş, cu condiţii de viaţă moderne, cu spirit, cu suflet, demn de a se numi oraş, pe tiparul oamenilor harnici, vrednici şi buni care-l populează. Vreau să transmit corăbienilor să aibă încredere în mine şi în echipa pe care o conduc la nivelul primăriei. Avem planuri frumoase pentru oraşul nostru, trebuie să formăm împreună o comunitate unită pentru a putea schimba în bine faţa oraşului nostru”, spune primarul Corabiei, Iulică Oane.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here