Acasă Actualitate Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, activitate bogată la sfârşitul...

Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, activitate bogată la sfârşitul verii

181
În  perioada 01 -31.08.2015, Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a realizat 98 inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, din care: 31 inspecţii de mediu planificate (14 inspecţii în domeniul controlului poluării industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase si 17 controale în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate); 67 controale de mediu neplanificate (36 controale în domeniul controlului poluării industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase şi 31 controale în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate).
 
„Activităţile de inspecţie şi control au vizat verificarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a condiţiilor stabilite în actele de reglementare din domeniul controlului poluării industriale, respectiv din domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi atriilor naturale protejate, fiind verificate diverse activităţi industriale, activităţi agricole (cultivarea cerealelor şi plantelor leguminoase şi servicii anexe agriculturii.), activităţi de exploatare a resurselor naturale (extracţia petrolului şi gazelor natural si aggregate minerale, extractia pietrisului si nisipului);
  În aceeaşi perioadă s-au realizat  inspecţii pentru autorizare si  la finalizarea  proiectelor cu finanţare din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare. Aceste inspecţii au fost realizate în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt.
Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a desfăşurat activităţi de inspecţie la solicitarea Comisariatului General, care au vizat:
– acţiuni de control la un numar de 31 agenţi economici care desfaşoara/au desfaşurat activitatea de exploatare agregate minerale(cu sau fara staţie de sortare) şi/sau deruleaza proiecte de investiţii avand ca obiect amenajare de iaz piscicol, decolmatare, reprofilare albie minora, regularizare scurgeri prin exploatare de nisip si pietriş,etc.
– acţiuni de control ca urmare Planului de acţiune comun privind siguranţa pe apa, impreuna cu reprezentanţii Postului de Poliţie Corabia si Agenţiei Naţionale pentru Pescuit si Piscicultura, pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol şi a comertului ilegal cu produse piscicole
       Prin activitatea desfăşurată in luna august 2015, Comisariatul Judeţean Olt  a  constatat săvârşirea  unui numar de 7 fapte de natura  contravenţioanala sub forma de amenda in valoare de 54.100  lei:
– O amendă in valoare de 15.000 lei pentru nerespectarea obligaţiei de a se supune tuturor procedurilor si cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului inconjurator si a mediului ca intreg, in sensul ca eliminat in atmosfera emisii urmare incendierii deseurilor;
 O amendă în valoare de 3000 lei pentru nerespectarea obligaţiei de a întocmi evidenţa gestiunii deşeurilor generate din activitate de terasă şi grătar  
– 2 amenzi în valoare de 300 lei fiecare pentru depistarea în zona barajului acumulării Rusăneşti a două persoane fizice care desfăşurau activitaţi de pescuit sportiv, în râul Olt, cu undiţă fără să deţină permis de pescuit;
– 1 amendă în valoare de 500 lei pentru neorganizarea acţiunilor de control de către autorităţile publice locale pentru păstrarea curaţeniei în pieţe, târguri şi locurile publice, constatându-se astfel  depozitări necontrolate de deşeuri în zona târgului sătesc;
– O amendă în valoare de 20.000 lei pentru abandonarea de deşeuri reciclabile în amestec cu deşeuri menajere şi asimilabile acestora  pe un teren ce aparţine domeniului public;
– O amendă în valoare de 15.000 lei pentru  nerespectarea obligaţiei de a se supune tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului inconjurator si a mediului ca intreg, in sensul ca eliminat in atmosfera emisii nedirijate din activitatea de topire/turnare deşeuri de aluminiu si s-a propus APM Olt suspendarea autorizatiei de mediu cu emiterea unei notificari prealabile prin care se acorda termen  pentru indeplinirea obligaţiei de a se conforma cu prevederile autorizaţiei de mediu, conform art. 17, alin. 3 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu completările si modificările ulterioare. În această perioadă, Comisariatul Judeţean Olt a soluţionat un  numar de 25  sesizări”
     

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here