Acasă Politic Gigel Ştirbu ia de la „păcănele” şi dă la cinematografe

Gigel Ştirbu ia de la „păcănele” şi dă la cinematografe

159

Deputatul Colegiului 6, Gigel Ştirbu este iniţiatorul unei propuneri legislative pentru completarea articolului nr. 13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia. Acesta propune colectarea unei contribuţii de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc, ce ar urma să ajungă în Fondul cinematografic.

„În pofida faptului că, de la un an la altul, se perpetueazã subfinanţarea cronică a culturii, bugetul Ministerului Culturii fiind unul extrem de modest fată de necesităţile reale, printr-o serie de acte normative promovate în ultimii ani, acest domeniu a fost lipsit şi de alte surse complementare bugetului anual alocat. Un exemplu în acest sens îl constituie Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, act normativ prin intermediul căruia au fost abrogate prevederile ce stipulau direcţionarea unor procente din profitul agenţilor economici cu acest obiect de activitate către Fondul Cinematografic, respectiv prevederi ce vizau finanţarea bugetului Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, prin plata timbrului monumentelor istorice, de către cei care organizează activităţi de cazinou, jocuri de noroc şi jocuri mecanice. Menţionăm faptul că acest act normativ a avut ca efect diminuarea semnificativă a Fondului cinematografic, respectiv, o pierdere de aproximativ 1,5 milioane de euro anual dar şi o diminuare drastică a veniturilor Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, în prezent Institutul Naţional al Patrimoniului, bani care, potrivit legii, au ca destinaţie finanţarea elaborării de documentatii specifice, executării de lucrări, realizări de achiziţii, de contractări şi decontărí de lucrări privind monumentele istorice dar şi acordarea de credite fără dobândă sau cu dobândă redusă, necesare efectuării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice deţinute de personae flzice sau juridice de drept privat. Prezenta iniţiativă legislativă are în vedere îndreptarea efectelor Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în ceea ce priveşte aspectele menţionate şi reintroducerea finanţării Fondului Cinematografie şi, respectiv a Institutului Naţional al Patrimoniului cu sume provenind din profitul agenţilor economici care organizează şi exploatează jocuri de noroc”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Deci, dacă proiectul de lege va trece de Camere şi va ajunge pe masa preşedintelui pentru promulgare şi nu va fi întoarsă la dezbatere, textul care va face parte din noua lege, ar fi următorul: La articolul 13, alineatul (I) din Ordonanţa Guvemului nr.39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dupã litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1), cu următorul cuprins: ,,e1) colectarea unei contribuţii de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc; plata se va face până la 31 mai a anului în curs pentru anul precedent.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here