Acasă Administrație 2014-2020. Ce oferă primarul Rotaru Pantelie oraşului Drăgăneşti-Olt

2014-2020. Ce oferă primarul Rotaru Pantelie oraşului Drăgăneşti-Olt

879
Strategia de Dezvoltare a oraşului Drăgăneşti-Olt, un proiect ambiţios şi profesionist, marca AllConsulting Group System S.R.L – parte a Virgil Profeanu Holding şi elaborat în beneficiul cetăţenilor din Drăgăneşti-Olt
 
Oraşul Drăgăneşti-Olt, condus de primarul Pantelie Rotaru, va cunoaşte schimbarea la faţă şi modernizarea. De curând, primăria Drăgăneşti-Olt a făcut public proiectul de strategie de dezvoltare a localităţii, un proiect elaborat de AllConsulting Group System S.R.L – parte a Virgil Profeanu Holding. Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina direcţiile de dezvoltare, ritmul şi scara acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităţilor publice locale în gestionarea problemelor oraşului, în utilizarea resurselor financiare, de a promova localitatea, de a atrage fonduri externe (investiţii, fonduri europene) pentru a implementa proiectele investiţionale planificate.
Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii oraşului condus de Pantelie Rotaru – omul pentru care cetăţeanul a fost mereu mai persus de toate -, autorităţile administrţiei publice locale, instituţiile publice, societatea civilă şi sectorul privat. Dezvoltarea localitătii de către administraţia locală ar stimula creşterea numărului de locuitori şi imbunătăţirea calităţii vieţii drăgănăştenilor.
 
Strategie europeană pentru regiunea Dunării
Având în vedere că trei din cele cinci judeţe componente ale Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt traversate de Dunăre, aplicarea strategiei pentru dezvoltarea turismului dunărean are o importantă crucială în asigurarea unei creşteri durabile şi sustenabile a sectorului turistic în regiune, masurile aplicate contribuind fundamental la progresul urmarit la nivelul turismului.
În cadrul proiectului există şi patru priorităţi, denumite „piloni”: conectarea regiunii Dunării; protecţia mediului în regiunea Dunării; asigurarea prosperităţii regiunii Dunării; consolidarea regiunii Dunării. Fiind un cadru structurat în mod coerent, Strategia de dezvoltare locală a oraşului Dragăneşti-Olt reprezintă o nouă formă de cooperare pentru partenerii din zonă şi se axează pe coordonarea politicilor şi a instrumentelor financiare existente, nu pe crearea altora şi nici pe înfiinţarea de noi instituţii sau de noi proceduri birocratice.
Mai mult verde
Conform raportului de mediu pentru P.A.T.J. Olt, în Drăgănești-Olt sunt 22,98 ha de spații verzi. Acestea, raportate la numărul actual de locuitori în anul 2011 este de 22,9mp/locuitor, ceea ce indică o repartiție sub normele impuse de legislație. Pentru viitor, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 26 mp/locuitor. Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: spaţii verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; spaţii verzi publice de folosinţă specializată – grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ; cele aferente dotărilor publice – creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire; baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; păduri de agrement. În localitate există o zona de agrement – Parcul Drăgănești Olt – cu suprafața de 7,84ha care are nevoie de amenajări capitale, atât în parc, cât și stradă de acces către acesta, Str. Parcului. La intersecția dintre Str. N. Titulescu și Str. Morii se află un stejar secular cu valoare de patrimoniu natural.
Turismul local, pe agenda administraţiei locale
Arheoparcul „Muzeul Campiei Boianului” din orasul Dragăneşti-Olt este un proiect unic în Europa cu deosebită valoare culturală şi de patrimoniu. Aici este reconstituit modul de viaţă al unei populaţii care a trait cinci mii de ani inainte de Hristos şi după. Un alt proiect aflat în desfăşurare, este reprezentat de reconstruirea unei cetăţi dacice, cu tot cu locuinte, unelte, după planurile dacilor care au populat zona. Arheoparcul din cadrul Muzeului Câmpiei Boianului reprezintă un potenţial în dezvoltarea turismului din zonă, fiind unic în ţară.
Ecoturismul – este un sector al turismului încă nepromovat şi, în consecintă, neexploatat, dar cu potential de dezvoltare avand in vedere existenta mai multor rezervatii naturale si arii protejate la nivelul judetului Olt: Rezervatia de dropii “Boianu” – situata langa localitatile Nicolae Titulescu, Valeni si Seaca; Padurea Topana – Rezervatia forestiera cu arbori de dimensiuni impresionante; Padurea Geaca – Opatsani – Rezervatie forestieră.
Proiecte pentru rețelele edilitare
În prezent, funcţiunea predominantă este cea de locuire în oraşul Dragăneşti-Olt, ce acopera aproximativ 67.44% din suprafaţa terenului intravilan, din care 1% este reprezentată de locuire colectivă, iar restul de 66,44% locuire individuală. Orașul dispune de un sistem centralizat de distribuție a apei potabile. Conform datelor, acest sistem deservește 3.871 locuitori din totalul de 10.894 locuitori. Sistemul centralizat de distribuție a apei potabile deservește 35% din totalul populației. Restul populației de 65% au apă potabilă din surse proprii adică puțuri și fântâni. Din acest motiv autoritatea locală dorește să extindă rețelele de apă potabilă şi de canalizare, iar în acest sens s-a realizat un proiect integrat pentru rețelele edilitare.
Implicare în agricultură
Agricultura ocupă un loc important în economia oraşului Drăgăneşti-Olt, întrucât acesta deţine mari resurse de teren agricol şi predomina celelalte sectoare economice. Pe de alta parte, cea mai mare parte a terenurilor cultivate sunt concentrate în exploataţii agricole individuale de mici dimensiuni. Oraşul Drăgăneşti-Olt deţine o structură a fondului funciar favorabilă dezvoltării sectorului agricol, datorită ponderii ridicate a terenurilor agriclole, care la sfârşitul anului 2011, însumau 76% din suprafaţa totală a oraşului. Acest tip de resursă se situează peste media naţională de 61,60% , dar sub media judeţeană de 79,08%. Terenurile forestiere ocupă 11% din suprafaţa totală (7887 ha ) fiind situate sub media naţională de 28,33% , dar peste media judeţeană de 10,89% . Administraţia locală a susţinut mereu cetăţeanul în paşii pe care acesta i-a făcut în acest domeniu.
Educaţia, o prioritate pentru administraţia locală
În contextul asigurarii unor servicii educaţionale de calitate în orasul Dragăneşti-Olt, şi în perspectiva promovării unor proiecte de susţinere a invaţămantului local. Administraţia locală va avea în vedere: necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate, identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii (laboratoare, săli de curs) si a dotărilor (laboratoare şi atelierele în care se desfaşoară pregatirea practica).
Concluzii
Proiectul Strategiei de Dezvoltare a oraşului Drăgăneşti-Olt se încheie cu câteva concluzii care aparţin consultantului AllConsulting Group System S.R.L. Acesta consideră: necesară modernizarea şi extinderea infrastructurii existente; valorificarea potenţialului turistic prin exploatarea şi dezvoltarea resurselor existente. Este necesară realizarea unor spaţii de cazare pe raza localităţii pentru dezvoltarea turismului ce va conduce la apariţia unor noi locuri de muncă. Consultantul mai crede că realizarea unui specific de activitate economică bazată pe agricultură ecologica, agroturism si dezvoltarea activitatilor legate de textile si industrie alimentara sunt necesare. Asigurarea locurilor de munca în oras, ar reduce migratia populatiei si rata abandonului temporar al copiilor cu părinţi plecaţi în străinatate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here