Acasă Administrație Prefectul Silviu Neacşu îi îndeamnă pe primari la curăţenie

Prefectul Silviu Neacşu îi îndeamnă pe primari la curăţenie

97

Pentru că este important să avem o localitate curată, pentru că localitatea în care locuim poate fi comparată cu casa noastră, trebuie să avem în vedere respectarea unor norme de igienă,care constituie obligaţii pentru autorităţile locale, prefectul de Olt, precum şi instituţia pe care o conduce, vin cu o serie de măsuri de igienă şi acţiuni de utilitate şi interes local, desfăşurate sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, vor contribui la siguranța și sănătatea populaţiei. Astfel, în temeiul OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, modificată şi completată, prefectul judeţului Olt, în calitate de preşedinte al CJSU, a solicitat primarilor, în calitatea lor de preşedinşi ai CLSU, să asigure: măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului; măsurile corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului; prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate; curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile; organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor; curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor; respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare; amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement; păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local.

În acest sens, se impune întocmirea/reactualizarea unui plan de măsuri, cu obiective şi termene concrete, care să asigure respectarea prevederilor legale mai sus menţionate, de către autorităţile administraţiei publice locale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here