Acasă Actualitate Formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din judeţul...

Formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din judeţul Olt

119
Casa Corpului Didactic Olt urmăreşte formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din judeţul Olt şi îşi asumă rolul de centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din judeţ.
 
 
În acest sens în prima jumătate a lunii februarie a acestui an, CCD Olt a organizat atât în Slatina cât şi în judeţ programe de formare continua diversificate, venind în întâmpinarea nevoilor de perfecţionare ale cadrelor didactice din judeţul Olt. Astfel, în perioada 03-14.02.2015 a avut loc cursul Tehnici de predare-învăţare inter-transdisciplinare, cu durata de 24 ore în următoarele locaţii: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 din Slatina şi Şcoala Gimnazială Drăghiceni, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate cu aceste unităţi şcolare. Între 21-28 februarie, la Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” din Caracal are loc o nouă rundă de formare a acestui curs.
În aceeaşi perioadă, la Şcoala Gimnazială Bircii, Liceul Tehnologic Balş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Scorniceşti s-a desfăşurat cursul Intervenţia psihopedagogică necesară pentru integrarea copilului cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă, durată 24 ore, adresatatât cadrelor didactice din învăţământul special, cât şi cadrelor didactice din învăţământul de masă: educatori, învăţători, profesori de gimnaziu şi liceu. Vor urma alte două grupe la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 şi Grădiniţa cu Program Prelungit Scorniceşti.
 
În lunile februarie şi martie, se desfăşoară cursul de educaţie parentală Educaţi aşa! în întreg judeţul Olt: patru grupe în zona Corabia, la C. N.” Al. I Cuza”,  Şcoala Gimnazială Vişina şi Şcoala Gimnazială Gârcov, o grupă la Caracal, la G. P. P.  Nr. 4, o grupă la Balş, la G. P. N. “Ion Creangă şi o grupă la Slatina, la G. P. P. Nr. 2.
Între 31.01-02.02.2015, la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal a fost organizat cursul Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară, adresat cadrelor metodiste din judeţ pentru realizarea unei evaluări reale a procesului de învăţământ şi în vederea consilierii cadrelor didactice şi ameliorării problemelor întâlnite în instituţiile şcolare.
 
Şcoala Gimnazială Deveselu a găzduit cursul Acreditarea, gestionarea şi impactul programelor de formare continuă, între 3-5 februarie 2015. Publicul ţintă a fost reprezentat atât de personalul din învăţământul preuniversitar, cât şi de voluntari/reprezentanţi ONG cărora li s-a oferit un „îndrumar procedural pentru conceptorii şi ofertanţii de programe de formare continuă”, dar s-a urmărit şi dezvoltarea competenţelor privind gestionarea şi realizarea studiilor de impact a programelor acreditate.
Programul de formare Înregistrările în revisal în contextul noilor reglementări a avut ca grup ţintă secretarii şi administratorii financiari din judeţul Olt, ţinând cont de ultimele modificări legislative – HG500/2011 şi Ordinul 1918/2011 privind înregistrarea salariaţilor în Registrul Electronic al Salariaţilor. Au fost organizate două grupe la sediul Casei Corpului Didactic Olt.
 
În perioada februarie-iunie 2015, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, CCD Olt organizează cursuri de formare continuă privind prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, în scopul asigurării sustenabilităţii proiectului POSDRU/91/2.2/S/62423 „Educația este calea spre răspunsul la toate întrebările”, grup-ţintă: 150 cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Olt/ 6 grupe a câte 25 formabili.
Toate aceste programe de formare, cuprinse în Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Olt pentru anul şcolar în curs,  demonstreză că instituţia noastră este promotor activ al activităților de formare la nivel județean și regional (conform prevederilor art. 244 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here