Acasă Actualitate Poliţia Olt îşi raportează singură. Împliniri şi vorbe frumoase

Poliţia Olt îşi raportează singură. Împliniri şi vorbe frumoase

285

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, îşi prezintă activitatea pe 2014 şi planurile de viitor, în cadrul unui raport care arată că poliţia a fost prezentă mereu unde a fost nevoie de ea. „Priorităţile stabilite pentru anul 2014, care au constituit fundamentul acţiunilor organizate de poliţiştii olteni, au fost următoarele: eficientizarea serviciului poliţienesc în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii; prevenirea şi combaterea fraudelor economico-financiare”, se arată în comunicatul de presă.

Din raportul de activitate pe 2014, aflăm că „I.P.J. Olt are un procent de ocupare a funcţiilor prevăzute de 95,10% , astfel: ofiţeri 90,98%, agenţi 95,97 %  şi  personal contractual 95,34 %. La nivelul I.P.J. Olt, procentul femeilor încadrate este de 14,60%, iar diferenţa de 85,40% o reprezintă ponderea bărbaţilor încadraţi. În acelaşi an, 35 poliţişti au fost mutaţi la I.P.J. Olt (de la alte arme sau din cadrul altor inspectorate de poliţie judeţene), din care 7 ofiţeri şi 28 agenţi. În perioada analizată, au fost mutate de la I.P.J. Olt, la alte unităţi ale Poliţiei Române sau M.A.I., 31 poliţişti (14 ofiţeri, 17 agenţi).

Pe lângă atenţia acordată încadrării cu personal a funcţiilor prevăzute în statul de organizare al I.P.J. Olt, s-a urmărit, permanent, respectarea eticii şi deontologiei profesionale. Au fost sancţionaţi disciplinar 16 poliţişti (2 ofiţeri şi 14 agenţi), cu un total de 16 sancţiuni: cu  „mustrare scrisă” 15 poliţişti şi 1 cu diminuarea drepturilor salariale. 137 poliţişti  (45 ofiţeri şi 92 agenţi)  au fost recompensaţi cu un total de 141 recompense, astfel: 33 mulţumiri scrise (5 ofiţeri şi 28 agenţi), 99 avansare înainte de termen (39 ofiţeri şi 60 agenţi), 5 felicitări scrise (1 ofiţer şi 4 agenţi), un ofiţer şi 3 agenţi au fost recompensaţi cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior. Au fost sesizate 12446  infracţiuni. Comparativ cu  anul trecut, numărul infracţiunilor sesizate a scăzut cu 1940 fapte (14386 infracţiuni sesizate în anul 2013). Volumul criminalităţii sesizate la 100.000 de locuitori este de 2564 (- 399 fapte, – 13,47 %, 2963 în anul 2013). Au fost sesizate 3267 infracţiuni contra persoanei, comparativ cu anul 2013, când au fost sesizate 2755 (+ 512 fapte). Pe genuri de infracţiuni, se constată o scădere cu 67 fapte la infracţiunile de vătămarea corporală, cu 21 la infracţiunile de tâlhărie, cu 6 la tentativa de omor şi o creştere cu 3 fapte la omor. În ceea ce privește criminalitatea patrimoniului, analiza situaţiei operative pentru anul 2014 reliefează o scădere cu 925 de fapte a numărului infracţiunilor de furt sesizate, respectiv 4340 infracţiuni în perioada analizată, faţă de 5265 (perioada similară 2013). Pe acest segment de activitate,  a fost începută urmărirea penală în 5140  dosare, faţă de 2993 dosare, în perioada similară a anului 2013 (+2147). Din cele 5140 dosare în care a fost începută urmărirea penală în cursul anului 2014, în 4911 a fost începută urmărirea penală in rem, iar în 860 in personam. Poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în urma verificării şi valorificării operative a informaţiilor obţinute pe domeniul de activitate, poliţiştii din cadrul I.P.J. Olt au constatat 131 infracţiuni (107 cu î.u.p. şi 24 cu declinarea competenţei), comparativ cu 96 de infracţiuni în anul 2013. Dintre acestea, 37 au fost pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, 3 la O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 16 la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului și 28 la Legea privind regimul materiilor explozive.

În paralel cu activitatea de constatare, reliefăm şi situaţia bunurilor confiscate în urma desfăşurării activităţilor specifice: 67 arme letale şi  neletale, 2963 cartuşe de diferite calibre şi mărci, 281  kg. explozivi (obiecte pirotehnice) şi 12,8Kg  substanţe toxice. 

Ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în domeniul criminalităţii economico financiare, au fost constatate 3129 infracţiuni de natură economico – financiară, cu 1546 infracţiuni mai multe fapte faţă de anul 2013, respectiv 1583 infracţiuni de natură economico-financiară constatate în anul 2013.

În această perioadă, s-a acţionat pentru descoperirea şi cercetarea faptelor care au creat prejudicii mari ori au avut urmări deosebite, la începutul perioadei analizate, aflându-se în lucru 45 dosare penale complexe ce au vizat fapte de fraudă economică din sectoarele financiar-bancare, evaziune fiscală, etc., iar, în cursul perioadei de referinţă, au fost înregistrate 27 dosare complexe.

Au fost soluţionate 36 dosare complexe, din care 17 cu trimitere în judecată şi 19 cu alte soluţii. De asemenea, s-a propus declinarea competenţei în 3 dosare (toate de natură economică), 2 către D.I.I.C.O.T. şi 1 către D.N.A..

La nivelul I.P.J. Olt, structurile de combatere a criminalităţii din sfera corupţiei şi a domeniilor conexe au înregistrat 30 de dosare penale (cu 8 mai multe faţă de perioada similara a anului trecut,  22 dosare  în primele 12 luni ale anului 2013). Au fost soluţionate 28 de dosare penale cu propunerea de declinare a competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pentru cercetarea a 47 persoane.

Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale constituie una dintre priorităţile naţionale ale Poliţiei Române, mai ales datorită impactului social deosebit pe care îl are comiterea infracţiunilor subsumate acestei categorii, ce afectează sentimentul de siguranţă publică.

În anul 2014, au fost sesizate 555 infracţiuni stradale, iar, comparativ cu anul trecut, criminalitatea stradală înregistrează un trend descendent (- 46 infracţiuni, faţă de 601 fapte în anul 2013). Infracţiunile stradale sesizate reprezintă 4,45 % din totalul sesizărilor.

Din totalul infracţiunilor stradale, 286 au fost comise pe timp de zi (271  în anul  2013) şi 269  pe timp de noapte (348 în anul  2013), iar 29 fapte au fost în flagrant (46 în  anul  2013).

            Evoluţia principalilor indicatori pe genuri de infracţiuni stradale se prezintă astfel: 13  infracţiuni de tâlhărie (o scădere cu 8 fapte), 529 infracţiuni de furt (o scădere cu 48  fapte), 6 infracţiuni de furt din societăţi comerciale (o creştere cu 3 fapte).

În ceea ce privește criminalitatea în mediul rural, au fost 6152 fapte penale sesizate (o scădere de 925 fapte faţă de anul 2013). Ponderea infracţiunilor sesizate în mediul rural, din totalul infracţiunilor sesizate, este de 49,42%.

În anul 2014, s-au înregistrat 35 infracţiunile sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, cu 4 mai multe fată de anul 2013. În incinta unităţilor de învăţământ s-au înregistrat 33 fapte în anul 2014 (25 în mediul urban şi 8 în mediul rural), cu 7 mai multe fată de anul 2013. Ca urmare a acţiunilor preventiv – informative (organizarea unor patrule în zona unităţilor şcolare şi participarea la întâlniri cu elevii şi profesorii), în zona adiacentă unităţilor de învăţământ s-au înregistrat 2 fapte în anul 2014, cu 3 mai puţine faţă de anul 2013.

Pentru realizarea conceptului de parteneriat al poliţiei cu societatea civilă, obiectiv prioritar al poliţiei de proximitate, poliţiştii de proximitate şi cei din mediul rural au desfăşurat activităţi multiple în teren, inclusiv, în zona unităţilor de învăţământ, constând în:  4000 patrulări, 487 acţiuni şi 1033 şedinţe în cadrul comunităţii, executarea a 2264 mandate de aducere, 98 participări la executări silite, 1341 verificări ale deţinătorilor de arme şi verificarea a 6250 scrisori, petiţii şi reclamaţii. De asemenea, au fost aplanate 6332 stări conflictuale şi au fost depistaţi 280 minori lipsiţi de supraveghere, din care 221 predaţi familiilor şi 55 centrelor de ocrotire.

De asemenea, s-a asigurat, în sistem integrat, paza secţiilor de votare şi ordinea publică, cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru funcţia de Preşedinte al României, neînregistrându-se evenimente de  tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Cu privire la creșterea capacității de intervenție la evenimentele sesizate prin SUAU 112, la nivelul Centrului Operaţional, s-a asigurat primirea, înregistrarea, analizarea, direcţionarea şi transmiterea, în timp operativ, a apelurilor de urgenţă către poliţişti şi monitorizarea intervenţiilor la care participă aceştia. Totodată, în anul 2014, au fost primite, examinate şi repartizate la serviciile inspectoratului şi subunităţile de poliţie, pentru soluţionare, 6142 petiţii şi 247 note de audienţă, din care au fost rezolvate 5839 şi 233 cereri de audienţă. În ceea ce priveşte activitatea de punere în executare a mandatelor și sentințelor penale, au fost puse în executare 230  mandate, din care: 177 – MEPI, 35 – MAP, 9-MEA și 9 sentințe de internare în centre de detenție și educative. În anul 2014, măsura urmăririi la nivel naţional a fost dispusă față de 171 persoane,  din care 39 cu MEPI, 10 cu MAP, 2 cu MEA, 2 cu sentință de internare în centre de detenție ori educative și 118 dispăruţi, iar revocarea  măsurii a fost dispusă pentru 197 urmăriţi. La nivelul structurii de supraveghere judiciară, au fost înregistrate 168 dosare supraveghere, din care au fost închise 69 dosare, respectiv 36 persoane au fost arestate preventiv/condamnate în altă cauză, 5 persoane au fost arestate, împotriva a 29 persoane s-a dispus revocarea măsurilor, încetarea procesului penal, achitarea sau renunţarea la/amânarea aplicării pedepsei, iar 18 persoane au fost condamnate definitiv, aflându-se sub supraveghere 99 persoane, 84 în control judiciar şi 15 arestaţi la domiciliu. În ceea ce priveşte siguranţa traficului rutier se înregistrează o scădere cu 1 a numărului accidentelor rutiere grave (161 în anul 2014, comparativ cu 162 în anul 2013)  soldate cu 30 morţi (37 în 2013) şi 170 răniţi grav (145 în 2013). În anul 2014, au fost sesizate 1000 infracţiuni (faţă de 1213 în anul 2013), din care 527 la regimul circulaţiei şi 473 de altă natură; Pentru disciplinarea participanţilor la trafic, poliţiştii au aplicat în total 67801 sancţiuni contravenţionale prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002, actualizată şi H.G. nr. 85/2003. Acestea au vizat, în special, nerespectarea regimului de viteză, nerespectarea regulilor de prioritate, indisciplina pietonilor, conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, etc.

                        În perioada de referinţă, au fost reţinute 2946 permise de conducere (- 181, faţă de 3127 în  anul 2013) şi 1139 certificate de înmatriculare (- 183, faţă de 1322 în anul 2013). Din cele 2946 permise reţinute, 688 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 399 pentru depăşirea vitezei cu mai mult de 50km/h, 599 au fost reţinute pentru depăşire neregulamentară, 405 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, diferenţa de 855 fiind reţinute pentru alte încălcări ale legislaţiei.

În ceea ce privește managementul proiectelor europene şi atragerea de noi fonduri, la nivelul I.P.J. Olt, se derulează Proiectul UNIŢI ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI (United Against Corruption). Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea şi implementarea de instrumente cu privire la prevenirea şi lupta împotriva corupţiei, în România, Bulgaria şi Letonia.

Parteneri în proiect: Poliţia Naţională din Letonia, Direcţia Regională a Poliţiei Pleven – Bulgaria, Direcţia Regională a Poliţiei Vidin – Bulgaria, Transparency International – ONG – Romania, D.G.A. – RO, I.P.J. Dâmboviţa – RO.

Activitatea de atragere a fondurilor europene nerambursabile se va afla în atenţia I.P.J. Olt, în anul 2015 urmând a fi elaborate şi depuse noi proiecte.

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale constituie o prioritate a Poliţiei Române, astfel, în continuare poliţiştii vor desfăşura activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

            În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt îşi propune o serie de priorităţi pentru anul 2015, printre care:

1.         Organizarea de acţiuni în sistem integrat, în locurile cu risc criminogen ridicat, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de furt şi pentru reducerea infracţiunilor de furturi din locuinţe, furturi din genţi, poşete, buzunare,  infracţiuni stradale.

2.         Îmbunătăţirea activităţilor specifice privind prevenirea şi combaterea contrabandei cu produse accizabile (alcool şi tutun, produse petroliere, etc.) şi organizarea unor acţiuni comune cu organismele cu atribuţii în domeniu

3.         Se vor adopta măsurile necesare pentru identificarea bunurilor ce pot face obiectul sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului, astfel încât să se obţină o creştere a procentului de recuperare a prejudiciilor rezultate în urma activităţilor infracţionale din sfera economico-financiară.

4.         Intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor cu violenţă gravă, astfel încât să se obţină reducerea  numărului acestui gen de infracţiuni,  săvârşite pe raza judeţului Olt.

5.         Intensificarea activităţilor specifice pentru realizarea unui trafic rutier mai sigur, astfel încât să se obţină o reducere a numărului accidentelor rutiere grave produse pe raza judeţului Olt.

6.         Intensificarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea faptelor de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor (cu precădere deţinerea ilegală a unor asemenea arme) şi comercializării ilicite a armelor neletale. Se va acorda atenţie combaterii braconajului piscicol şi cinegetic, precum şi deţinerii şi comercializării ilicite de obiecte artizanale, cu amestec pirotehnic,etc.”

Articolul precedentCuvântul zilei, de Ninel Nica: Boală
Articolul următorEminescu, acasă la el, la Izbiceni. Velica, „vinovatul de serviciu”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here