Acasă Învățământ Dascălii olteni au pe cine conta: Ionel Barbu, liderul SIP Olt, luptă...

Dascălii olteni au pe cine conta: Ionel Barbu, liderul SIP Olt, luptă pentru drepturile lor!

73

Orice dascăl oltean ştie că cineva, undeva, îl reprezintă, că cineva găseşte pârghiile legale pentru ai apăra drepturile. Dascălul oltean ştie că la Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt se află o echipă de profesionişti mereu pregătită să afle problemele personalului didactic, membru al sindicatului, şi să găsească soluţii pentru ca toate lumea să fie îndreptăţită sau să respecte legea. Liderul de sindicat, cu poate cea mai lungă perioadă de ocupare a acestei funcţii de reprezentare a sindicaliştilor din învăţământul preuniversitar de la Olt, profesorul Ionel Barbu, a avut mereu uşa deschisă liderilor de sindicat din şcoli sau cadrelor didactice care i-au călcat pragul. După ce află nemulţumirile dascălilor, liderul de sindicat Ionel Barbu analizează legea, iar dacă aceasta este în favoarea membrului de sindicat, fără nicio reţinere SIP Olt se adresează instanţei. Mărturie stau căteva dintre multitudinea de acţiuni formulate în instanţă, prezentate în materialul de faţă. (Claudiu ENE.)

„Faţă de situaţia centralizatoare prezentată la sfârşitul anului calendaristic precedent, privind sumele neplătite, sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea salariaţilor, membri de sindicat, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Olt, în urma acţiunilor formulate în instanţă de S.I.P. Olt, în numele membrilor de sindicat, în acest moment, situaţia se prezintă astfel:
A. Acţiuni formulate, ca urmare a neaplicării prevederilor Legii nr. 221/2008. La cele 727 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, cu un număr de 5577 de beneficiari, personal didactic şi didactic auxiliar, s-au mai adăugat încă 147 de hotărâri judecătoreşti pentru alţi 725 de beneficiari. Suma totală brută este de aproximativ 67 milioane lei.
B. Acţiuni formulate în instanţă ca urmare a nereîncadrării personalului didactic şi didactic auxiliar, începând cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 şi începând cu 1 ianuarie 2011 până la data de 14 mai 2011, potrivit Legii –cadru nr. 284/2010 şi Legii nr. 285/2010, prin luarea în considerare a dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 221/2008 şi a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în această cauză pentru perioada octombrie 2008 – 31 decembrie 2009. În această cauză au fost pronunţate până în prezent 597 de hotărâri judecătoreşti pentru un număr de 5475 de beneficiari, personal didactic şi didactic auxiliar. Suma totală brută este de aproximativ 59 milioane lei.
C. Acţiuni formulate în instanţă, ca urmare a neaplicării prevederilor art. 50(1) şi (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în legătură cu plata tranşelor suplimentare. La cele 327 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, cu un număr de 1756 de beneficiari, personal didactic încadrat pe una din tranşele suplimentare de vechime (30, 35 şi peste 40 de ani) s-au mai adăugat încă 25 hotărâri judecătoreşti pentru alţi 95 de beneficiari. Suma totală brută este de aproximativ 3,7 milioane lei.
D. Acţiuni formulate în instanţă, ca urmare a diminuării cu 25% a indemnizaţiei de concediu aferentă anului 2010. La cele 297 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, cu un număr de 5787de beneficiari, personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, s-au mai adăugat încă 39 hotărâri judecătoreşti pentru un număr de 254 de beneficiari. Suma totală brută este de aproximativ 4,7 milioane lei.
E. Acţiuni privind plata dobânzii legale aferente drepturilor băneşti cuvenite conform sentinţelor civile, pronunţate de diferite instanţe din ţară, ca urmare a neaplicării prevederilor Legii nr. 221/2008. În această cauză au fost pronunţate până în prezent 475 de hotărâri judecătoreşti pentru un număr de peste 5000 de beneficiari, personal didactic şi didactic auxiliar. Suma totală brută fiind de peste 10 milioane lei. În cazul celor cinci tipuri de acţiuni formulate de S.I.P. Olt, suma totală brută, ce urmează a fi recuperată prin executarea sentinţelor judecătoreşti, este de aproximativ 145 milioane lei. Din păcate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2011 pentru aprobarea O.U.G nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii, având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, plata acestor sume către membrii noştri de sindicat se va realiza în perioada 2012-2016, după cum urmează: 5% în anul 2012; 10% în anul 2013; 25% în anul 2014; 25% în anul 2015 şi 35% în anul 2016.
Conform O.U.G. 92/2012, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, se vor realiza astfel:
a) în primul an – 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an – 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an – 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an – 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an – 35% din valoarea titlului executoriu.
De asemenea, conform O.U.G. 103/2013, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, se vor realiza astfel:
a) în primul an – 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an – 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an – 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an – 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an – 35% din valoarea titlului executoriu.
F. Tot în această perioadă S.I.P. Olt a mai formulat un număr de 250 de acţiuni pe Legea nr. 315/2006, în vederea recuperării drepturilor aferente anului 2010, drepturi constând în acordarea contravalorii în lei a 100 de euro pentru achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic. În acest moment 4520 de beneficiari şi-au primit drepturile câştigate de S.I.P. Olt în instanţă, iar suma totală a fost 1,2 milioane lei.
G. De asemenea, în această perioadă S.I.P. Olt a formulat acţiuni şi în alte cauze, cum ar fi:
a) decontarea cheltuielilor de navetă de către administraţia publică locală;
b) plata indemnizaţiei de instalare;
c) plata primei de naştere;
d) încadrarea şi acordarea salariului minim brut pe economie, conform art. 40 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură – Învăţământ;
e) plata retroactivă a drepturilor salariale cuvenite conform art. 248 ali.(4) din Legea nr. 1/2011;
f) plata sumelor compensatorii, reprezentând echivalentul sporurilor pentru condiţii de muncă (sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase, respectiv sporul pentru condiţii grele, nocive şi penibile)”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here