Acasă Actualitate Noutăţile aduse de Noul Cod Penal în sistemul de probaţiune.

Noutăţile aduse de Noul Cod Penal în sistemul de probaţiune.

196

Intrarea recentă în vigoare a noilor coduri în materie penală aduce schimbări substanţiale în ceea ce priveşte sancţiunile neprivative de libertate, odată cu acestea având loc şi o reconfigurare a sistemului de probaţiune, atât la nivel instituţional, prin apariţia unei noi legi de funcţionare şi organizare, cât şi funcţional, prin lărgirea semnificativă a sferei atribuţiilor.

Conform noii legislaţii, serviciile de probaţiune, vor pune în executare următoarele tipuri de sancţiuni:

– amânarea aplicării pedepsei;

– suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei;

– liberarea condiţionată;

– executarea amenzii penale prin prestarea muncii în folosul comunităţii;

– măsurile educative aplicate minorilor (stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână şi asistarea zilnică).

Este de menţionat faptul că unele dintre aceste instituţii sunt înfiinţate prin noua legislaţie penală (amânarea executării pedepsei şi măsurile educative aplicabile minorilor), iar celelalte au elemente de noutate în care activitatea de probaţiune are un rol important.

În ceea ce priveşte sancţionarea persoanelor majore, pe lângă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, existentă şi în vechiul cod penal, noua legislaţie aduce în atribuţiile probaţiunii amânarea aplicării pedepsei şi liberarea condiţionată. Toate aceste tipuri de sancţiuni neprivative presupun existenţa unui termen de supraveghere, care poate avea o durată fixă (2 ani, în cazul amânării executării pedepsei), sau variabilă (între 2 şi 4 ani, în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv, restul duratei pedepsei neexecutate, în cazul liberării condiţionate). Pe parcursul acestui termen, persoana condamnată trebuie să respecte anumite măsuri de supraveghere, precum şi unele obligaţii, în cazurile prevăzute de lege sau atunci când instanţa de judecată consideră necesar acest lucru. Prevederea unor noi tipuri de obligaţii în noua legislaţie completează procesul de supraveghere, aducând un plus de responsabilitate pentru persoanele condamnate, în scopul reintegrării sociale a acestora şi al reducerii riscului de recidivă. Este de menţionat şi faptul că probaţiunea are un rol important în luarea acestor măsuri, fiind implicată atât în alegerea lor, prin propunerile pe care le face în faţa instanţei, cât şi în executarea sau coordonarea unora dintre obligaţii.

Un alt element de noutate în ceea ce priveşte activitatea de probaţiune este şi coordonarea executării amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în cazul în care instanţa dispune acest lucru. Munca în folosul comunităţii intervine şi în cazul celorlalte două sancţiuni neprivative de libertate consacrate de noul cod penal, amânarea executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în acest din urmă caz fiind dispusă de către instanţe în mod obligatoriu.

În ceea ce priveşte sancţionarea minorilor, noul cod aduce ca noutate cele patru măsuri educative, Sistemul de probaţiune având un rol major în punerea în aplicare a acestora, atât prin activităţi proprii cât şi prin implicarea unor instituţii din comunitate pe care le va coordona. De menţionat este faptul că, pentru minori, măsurile privative de libertate vor avea un caracter de excepţie în noua legislaţie penală.

Pe lângă noile atribuţii în domeniul executării sancţiunilor neprivative de libertate, probaţiunea capătă noi competenţe şi în domeniul individualizării pedepselor şi măsurilor educative, având atribuţia de a face propuneri motivate în faţa instanţelor, atât pentru majori cât şi pentru minori, privind măsurile considerate oportune din perspectiva reducerii riscului săvârşirii de infracţiuni.

Putem adăuga faptul că noua legislaţie penală integrează într-un cadru normativ modern principii, valori şi standarde elaborate la nivel european, cu ajutorul cărora sistemul de probaţiune va putea contribui mai eficient la înfăptuirea justiţiei penale.

Persoană de contact:

DOINA IANCU, responsabil PR Serviciul de Probaţiune Olt, str. Mînăstirii, nr.2, Tel.0249/414989 int.168: 0764358256.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here